Sidste chance for at omdanne dit IVS – undgå tvangsopløsning og konkurs

Folketinget vedtog den 9. april 2019 at afskaffe muligheden for at drive virksomhed via et iværksætterselskab (IVS). Samtidig blev kapitalkravet for anpartsselskaber (ApS) sænket fra DKK 50.000 til DKK 40.000. Lovændringen medfører, at alle ejere af et IVS, inden den 15. oktober 2021, skal tage stilling til, om selskabet skal omdannes til et ApS eller om det skal opløses – frivilligt eller ved tvang.

15-09-2021 | Selskabsret

Med blot én måned til fristens udløb anbefaler TVC Advokatfirma, at en eventuel omdannelsesproces igangsættes hurtigst muligt. Vi kommer derfor her med en guide til, hvordan du som virksomhedsejer skal forholde dig.

På nuværende tidspunkt er der stadig ca. 16.000 aktive IVS’er i Danmark, som om blot én måned risikerer tvangsopløsning, medmindre selskabet forinden omdannes.

Ny politisk aftale

Den 21. august 2020 indgik Folketinget en ny politisk aftale vedrørende de eksisterende IVS’er, hvor fristen for omdannelse fra IVS til ApS blev forlænget med 6 måneder fra oprindeligt 15. april 2021 til den nugældende frist 15. oktober 2021.

Samtidig blev det besluttet at simplificere omdannelsesprocessen, således at IVS’erne fik mulighed for alene at indbetale differencen mellem selskabernes registrerede kapital og minimumskapitalen for ApS, der udgør på DKK 40.000. Dette var fremfor et oprindeligt krav om en egentlig retablering af den fulde egenkapital.

Den politiske aftale letter således omregistreringen markant, idet der nu ikke gælder et krav om, at der skal præsteres en positiv egenkapital på DKK 40.000 på tidspunktet for omdannelsen. Hele formålet med den politiske aftale var at imødekomme IVS’er med eventuelle finansielle opstartsvanskeligheder og naturligvis samtidig sikre, at selskaber stiftet uden reel hensigt om erhvervsdrift tvangsopløses.

Omdannelsesprocessen – step by step

Omdannelse kan gennemføres i følgende steps:

  1. Generalforsamlingen træffer beslutning om forhøjelse af selskabskapitalen til minimum DKK 40.000. Samtidig vedtager generalforsamlingen, at selskabet omregistreres til et ApS, og at selskabet ændrer navn fra IVS til ApS.

  2. Selskabets kapitalejer(e) indbetaler restkapitalen op til minimum DKK 40.000. Forhøjes kapitalen eksempelvis fra DKK 1.000 til DKK 40.000 indbetales i alt DKK 39.000.

  3. Selskabets vedtægter opdateres, så de opfylder kravene for ApS’er.

  4. Omregistreringen anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Anmeldelsen skal ske senest to uger efter, at generalforsamlingen har truffet beslutning omkring omdannelse. Erhvervsstyrelsen opkræver ikke gebyr for omregistreringen.

  5. Selskabets ejerbog opdateres.

Manglende omdannelse – hvad så?

Såfremt fristen for omdannelse til ApS pr. 15. oktober 2021 ikke overholdes, vil Erhvervsstyrelsen sende selskabet til tvangsopløsning. I praksis må det dog, forinden selskabet sendes til tvangsopløsning, forventes, at Erhvervsstyrelsen gennem en E-boks-meddelelse vil give virksomhedsejerne en frist på 4 uger til at berigtige forholdet. Er selskabet herefter fortsat ikke omdannet eller likvideret, vil selskabet blive sendt til tvangsopløsning gennem Skifteretten og eventuelt efterfølgende under konkursbehandling.
Er du (med)ejer af et IVS, og ønsker hverken at gennemføre en omdannelse til ApS eller en tvangsopløsning af selskabet (med evt. efterfølgende konkurs og registrering heraf), skal du sørge for at IVS’et enten opløses ved en betalingserklæring eller alternativt gennem en solvent likvidation. Kontakt gerne en af vores kompetente rådgivere, hvis du ønsker at vide, hvilken opløsningsform der vil være mest velegnet for dit selskab.

Det må derfor forventes, at fristen den 15. oktober 2021 er absolut, og det er derfor vigtigt, at omdannelsesprocessen igangsættes nu.

Har du brug for juridisk rådgivning?

Har du brug for hjælp til omdannelse af dit selskab fra IVS til ApS, eller ønsker du en ”pæn og ordentlig” nedlukning af dit IVS fremfor en tvangsopløsning, kan du kontakte en af TVC Advokatfirmas specialiserede og erfarne advokater, der sidder klar ved telefonerne til en uforpligtende drøftelse af din konkrete case.

I TVC Advokatfirma ønsker vi også at imødekomme IVS’er med opstartsvanskeligheder og samtidig lette byrden for eksisterende IVS’er i drift. Vi tilbyder derfor en skarp pris på omdannelse på DKK 3.000 ekskl. moms.

Kontakt os allerede i dag.