Tvangsopløsning af iværksætterselskaber

Husk at få omregistreret dit IVS inden den 15. april 2021.

I vores artikel fra den 17. april 2019 oplyste vi om Folketingets beslutning, om at skrinlægge muligheden for at stifte iværksætterselskaber, IVS, med et kapitalindskud på blot 1 kr. 

Ved samme lejlighed orienterede vi om, at bestående IVS'er senest den 15. april 2021 minimum skal have omdannet selskabet til et anpartsselskab med en kapital på mindst kr. 40.000,00. Hvis ikke selskabet imødekommer dette krav, vil konsekvensen være, at Erhvervsstyrelsen begærer selskabet tvangsopløst.

Et iværksætterselskab, der er begæret tvangsopløst som følge af manglende omdannelse inden den anførte frist, kan alene blive genoptaget – hvis selskabet, samtidig med beslutning om genoptagelse, omdanner sig til minimum et anpartsselskab.

Det kan derfor have vidtrækkende konsekvenser, hvis ikke man imødekommer denne frist.

Ejere af et IVS, og i særdeleshed de IVS´er som ikke har oparbejdet tilstrækkelig kapital til at kunne møde minimumskapitalkravet, bør allerede nu gøre sig overvejelser om strategien for det kommende år. Det kan i den anledning være værd at overveje, om man bør undlade at udlodde overskud til sig selv, og i stedet allerede nu, eller i forbindelse med aflæggelse af næste årsregnskab, overveje om man skal omdanne selskabet.

TVC står til rådighed med råd og vejledning i den anledning, og bidrager gerne til at bistå i forbindelse med en omdannelse.