Nye regler om ladestandere til el-biler som følge af politisk ønske om flere el-biler i 2030

På Christiansborg drøftes fortsat antallet af el-biler i 2030 – mere aktuelt er de seneste regler for etablering af ladestandere i forbindelse med byggeri.

I ”Ladestanderbekendtgørelsen” (bekendtgørelse af 5. marts 2020) om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger fastsættes en række regler for opstilling af ladestandere til elektriske biler på visse parkeringspladser.

Det fremgår af Klimarådets rapport af marts 2020 om ”Omstillingen i transportsektoren”, at et øget brug af eldrevne biler markant vil reducere udledningen af drivhusgasser. Det er i forlængelse af rapporten samt redegørelsen fra Kommission for grøn omstilling af personbiler behov for en øget bestand af ladestandere, såfremt flere el-biler skal finde vej frem til de danske landeveje.

Hvordan defineres en ladestander?

En ladestander defineres i bekendtgørelsen som ”en grænseflade, der er i stand til at oplade mindst ét elektrisk køretøj ad gangen eller udskifte et batteri til mindst ét elektrisk køretøj ad gangen”.

Bekendtgørelsen er gældende for følgende parkeringsområder:

  1. Bestående bygninger, der ikke anvendes som bygninger til beboelse, men indeholder flere end 20 parkeringspladser.
  2. Større ombygning af bygninger, hvortil der hører flere end 10 parkeringspladser.
  3. Nybyggeri, hvortil der anlægges flere end 10 parkeringspladser.

Bestående bygninger: Bekendtgørelsen fastsætter, at der ved bestående bygninger, der ikke anvendes til beboelse, og samtidig indeholder flere end 20 parkeringspladser, senest den 1. januar 2025 skal være etableret minimum 1 ladestander ved parkeringsanlægget.

Større ombygning: Bygninger til beboelse, der falder under 2. punkt ovenfor, hvilket vil sige at der fremadrettet foretages større (ikke nærmere defineret) ombygninger af eksisterende bebyggelse, og at der til bygningen samtidig tilhører flere end 10 parkeringspladser, gælder det, jf. bekendtgørelsen at alle ombyggede parkeringspladser nu skal forberedes til t ladestandere. Såfremt der ikke er tale om en beboelsesbygning, men kontor og andet erhverv skal der nu ved bygninger med flere end 10 parkeringspladser, og som får foretaget en større ombygning, etableres minimum 1 ladestander, og dertil skal minimum 1 ud af 5 af de ombyggede parkeringspladser forberedes til etablering af ladestandere.

Nybyggeri: Ved nybyggeri af beboelsesbygninger, hvortil anlægges flere end 10 parkeringspladser, skal alle parkeringspladserne forberedes til at kunne få etableret ladestandere. I tilfælde hvor der ikke er tale om bygninger til beboelse (kontor og andet erhverv), men med anlæg af flere end 10 parkeringspladser, skal der etableres som minimum 1 ladestander på parkeringsarealet, hvortil også her minimum 1 ud af 5 af de nybyggede parkeringspladser skal forberedes til etablering af ladestandere.

Byggemyndighedernes rolle

Ansøgning om byggetilladelse eller dispensation sker i overensstemmelse med bygningsreglementet. Meddeles byggetilladelse eller dispensation er det værd at bemærke, at ovenstående antal af ladestandere er det minimum, der skal forberedes eller etableres. Det betyder, at byggemyndigheden vil kunne kræve af bygherre, at der i forbindelse med et konkret byggeprojekt etableres flere ladestandere, end foreskrevet i Ladestanderbekendtgørelsen.

Overtrædelse af de nye regler på området kan straffes med bøde.

For mere information om de nye regler, herunder teknikken bag ladestandere, med mere kan findes i bekendtgørelsen her.

Kontakt os for uforpligtende rådgivning

Har du i øvrigt spørgsmål indenfor fast ejendom, byggeri og entrepriseret skal du være velkommen til at kontakte TVC Advokatfirmas specialister på området entreprise og fast ejendom.