Muligheden for afholdelse af elektronisk generalforsamling forlænges til 31. december 2021

COVID-19 vanskeliggør fortsat muligheden for afholdelse af generalforsamlinger med fysisk fremmøde. Derfor har Erhvervsministeren nu vedtaget en forlængelse af muligheden for afholdelse af elektronisk generalforsamling.

05-02-2021 | Selskabsret

Muligheden for afholdelse af elektronisk generalforsamling skal gøre afholdelsen af generalforsamlinger lettere for dansk erhvervsliv.

Erhvervsministeren har forlænget muligheden for, at danske selskaber også i 2021 kan afholde elektronisk generalforsamling. Muligheden blev først introduceret tilbage i foråret 2020, da det som følge af forsamlingsforbuddet var vanskeligt at gennemføre generalforsamlinger med fysisk fremmøde.

Sædvanligvis kan en elektronisk generalforsamling alene gennemføres, såfremt der i selskabets vedtægter er indsat en bestemmelse herom. Muligheden for afholdelse af elektronisk generalforsamling gælder dog i 2021, selvom et selskabs vedtægter ikke indeholder en sådan hjemmel.

Bestyrelsen i særligt selskaber med en større ejerkreds, samt selskaber, hvor ejerkredsen er spredt geografisk, bør dog overveje, om der i foråret på de kommende ordinære generalforsamlinger skal stilles forslag om en vedtægtsændring med det formål at sikre, at der også efter 2021 vil kunne gennemføres virtuelle generalforsamlinger eks. via Teams, Zoom eller lign. Situationen med COVID-19 har i 2020 vist, at det faktisk er muligt at gennemføre virtuelle generalforsamlinger – selv i selskaber med et stort antal aktive aktionærer.

Indtil videre er det kun reglerne om virtuel afholdelse af generalforsamling, der forlænges til at gælde for hele 2021. De tidligere indførte regler om udsættelse af indlevering af årsrapporten forlænges ikke. Reglerne for indlevering af årsrapport følger derfor igen årsregnskabslovens fastsatte regler herom.

Bekendtgørelsen trådte i kraft pr. 1. januar 2021 og gælder til og med den 31. december 2021. Du kan læse hele bekendtgørelsen her

Klik her for at læse TVCs tidligere artikel om problemstillingen "COVID-19 - Ny bekendtgørelse ændrer fristen for afholdelse af den ordinære generalforsamling og indsendelse af årsrapporten".

Har du brug for juridisk rådgivning?

Har du spørgsmål til gældende ret på området, kan du kontakte en af TVC Advokatfirmas specialiserede og erfarne advokater, der sidder klar ved telefonerne til en uforpligtende drøftelse af din konkrete case.