Domstolene er lukket ned, men du kan stadig oprette et vidnetestamente

Oprettelsen af et testamente kræver som oftest mange tanker og overvejelser, inden ordene bliver nedfældet i testamentet. Der er mange beslutninger, der skal træffes.

18-04-2020 | Familie- og arveret

Nogle af de beslutninger der skal tages, er blandt andet, hvordan arven skal fordeles, om arven skal gøres til særeje for arvingerne, og hvordan boet efterfølgende skal behandles – som et bobestyrerbo eller som privat skifte?

Når der er taget stilling til dette, og testamentet er udfærdiget, er den gængse fremgangsmåde, at testamentet bliver påtegnet af notaren ved én af retterne.

I forbindelse med at Statsministeren i midten af marts 2020 besluttede at lukke Danmark ned for at mindske spredningen af COVID-19, havde dette også indflydelse på de danske domstole. Retterne har som udgangspunkt lukket for muligheden for at få påtegnet testamentet hos notaren indtil den 27. april 2020, hvor retterne gradvist vil genåbne.

Hos TVC Advokatfirma er vi, som altid, og på trods af COVID-19, fuldt tilgængelige, og i denne tid udfærdiger vi stadigvæk testamenter i lige så høj grad som normalt. Testamentet bliver blot oprettet som et vidnetestamente i stedet for et notartestamente. Dette betyder, at vidnetestamentet samtidigt underskrives af to vidner, som ikke er arvinger, således, at testamentsvidnerne afgiver erklæring om, at du er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente. Testamentsvidner kan være naboer, venner, fjerne slægtninge, kolleger eller andre, som du ønsker, skal være vidende om din oprettelse af vidnetestamente. Testamentsvidner behøver ikke få kendskab til indholdet af vidnetestamentet.  

Et vidnetestamente er lige så gyldigt, som et notartestamente, hvorfor den manglende mulighed for notarpåtegning ikke skal afholde dig fra at få oprettet et testamente. Når det igen bliver muligt at oprette notartestamente, kan vidnetestamentet blot ændres til et notartestamente, der underskrives for og påtegnes af en notar, hvorved en kopi af notartestamentet opbevares i testamentsregistret. 

Vi har stor erfaring med at rådgive om og udarbejde vidnetestamenter, så har du spørgsmål hertil, er du altid velkommen til at kontakte advokat Cathrine Bøhne eller advokatfuldmægtig Michala Sigsgaard Juul.