Covid-19 – Udvidelse af hjælpepakker

Den 27. oktober er der indgået aftale om en udvidelse af de hjælpepakker, der blev vedtaget i foråret og forsommeren som en konsekvens af Covid-19 pandemien

12-11-2020 | Commercial & Finance

I takt med, at smitten steg i Danmark, videreførte og udvidede regeringen i oktober 2020 en række restriktioner, blandt andet en væsentlig skærpelse af forsamlingsforbuddet. Dette forventes at få alvorlige konsekvenser for den del af erhvervslivet, som bliver direkte påvirket af de forlængede og nye restriktioner.

Som en konsekvens heraf, har regeringen og en række af Folketingets partier indgået en aftale om en udvidelse af de hjælpepakker, som løbende blev vedtaget i foråret og forsommeren.

I den nye aftale er der lagt op til, at nedenstående ordninger forlænges til den 31. januar 2021.

Aftalens hovedtræk

 • De målrettede kompensationsordninger for faste omkostninger og faste omkostninger light; inkl. kompensation for begrænsning i åbningstid og for leverandører til private fester og sociale begivenheder med mindst 50 deltagere afholdt uden for private hjem.
 • Kompensationsordningen for arrangører.
 • Kompensationsordningen for selvstændige, freelancere og kombinatører mv.; herunder kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst og sæsonafhængige; inkl. kompensation for leverandører til virksomheder, der er ramt af forbud mod at holde åbent og begrænsning i åbningstid, samt for leverandører til private fester og sociale begivenheder med mindst 50 deltagere afholdt uden for private hjem. Herunder er aftalepartierne enige om, at freelancere, kombinatører og kunstnere uden CVR-nr., fx professionelle musikere, lys- og lydudstyrsleverandører mv., også omfattes af de i dette punkt nævnte kompensationsordninger.
 • Garantiordningen i Rejsegarantifonden for pakkerejseudbydere.
 • Lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder.
 • Kompensationsordningen til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. (nødpulje 1).
 • Kompensationsordningen til sæsonbetonet scenekunstvirksomhed (nødpulje 2).
 • Kompensationsordningen til produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv. (nødpulje 3).
 • Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt visse kommunale koncert- og kulturhuse (nødpulje 4).

Det er dog en forudsætning, at virksomhederne og selvstændige m.v. skal være direkte eller indirekte omfattet af:

 • Forbud mod at holde åbent, herunder begrænsninger på åbningstiden, alkoholforbud m.v.
 • Forsamlingsforbud (både det store og det lille)
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Andre highlights fra aftalen

Nedennævnte er et overordnet overblik over nogle af de tiltag, som er omfattet af aftalepapiret. Klik og læse den fulde aftaletekst her

 • Der åbnes for, at virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere, som må aflyses som følge af forsamlingsforbuddet, kan få adgang til kompensationsordningerne. Dette kan blandt andet omfatte leverandører af lyd og lys, busser samt taxaer, forudsat af de lever op til de generelle krav for kompensation.
 • Vedrørende forbuddet mod at sælge alkohol efter kl. 22.00, vil virksomheder, der oplever en tilstrækkelig omsætningsnedgang som følge af forbuddet, få adgang til eksisterende kompensationsordninger for selvstændige og faste omkostninger.
 • Virksomheder som de facto tvangslukkes som følge af COVID-19 restriktionerne, gives adgang til kompensationsordningerne for selvstændige og faste omkostninger på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder.
 • Leverandører til pelsdyravlere, hvor besætningen slås ned, får adgang til kompensationsordningen for selvstændige og faste omkostninger. Det kan supplerende oplyses, at der i andet regi, end den aftale som nærværende artikel omhandler, lægges op til erstatning til minkavlere, som skal have aflivet sin besætning af mink som følge af COVID 19 smitte.
 • Der afsættes kr. 60 mio. til en ny midlertidig kompensationsordning til aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter, som mister deltagerbetalinger eller har ekstra udgifter som følge af indskrænkningen af forsamlingsforbuddet.
 • Bedre kompensationsmuligheder fra den 1. november 2020 for mindre virksomheder (op til 50 ansatte, med en omsætning op til kr. 75 mio) ved, at omsætningsnedgangskravet sænkes fra 35% til 30%, samt ved at kompensationsprocenterne forhøjes ved, at virksomhederne kan få dækket op til 90%.
 • Ordningen om momslån (Låneudbetaling af moms indbetalt den 2. marts 2020, med tilbagebetalingspligt den 15. april 2020) genåbnes. Tilbagebetalingstidspunktet udskydes derudover til den 1. november 2021.
 • Garantiprocenterne i garantiordningerne hos Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit forhøjes fra 80% til 90%.

Aftalen er et udtryk for et folketing, som forsøger at understøtte et yderst trængt erhvervsliv. Der er tale om forbedringer og forlængelser, som kommer erhvervslivet til gode på den korte bane, og forhåbentlig også på den lange bane.

Har du brug for hjælp i forbindelse med Covid-19?

Hos TVC Advokatfirma følger vi nøje de politiske tiltag i forbindelse med at håndtere Covid-19 pandemien og vi står altid klar med rådgivning i forhold til din virksomheds muligheder for at benytte de gældende støtteordninger. Klik og læs mere om vores Covid-19 relaterede fokusområder.

Vi er specialiserede indenfor insolvens og rekonstruktion, hvor rettidig omhu og den rette håndtering af din sag kan være afgørende for dine muligheder og en sags udfald. Kontakt os gerne for en uforpligtende vurdering.