Covid-19: Omstillingspuljen – Ansøgningsfrist den 13. november 2020

Et løft til turisme- og oplevelsesbranchen i hele landet, hvis du er omstillingsparat og reagerer hurtigt på ansøgningsfristen den 13. november 2020

10-11-2020 | Commercial & Finance

Den 30. oktober 2020 åbnede en ny pulje for virksomheder, der er særligt ramt af Covid-19 pandemien. Puljeordningen adresserer sig særligt til turisme- og oplevelseserhvervene, herunder konferencecentre, restauranter og hoteller.

Der er afsat 115 mio. kr. til udbetaling i år og næste år, hvor ansøgningsfristen for i år udløber den 13. november 2020.

Tilskud fra puljen skal bl.a. anvendes til omstilling via kompentence- eller uddannelsesløft, digital og grøn omstilling, eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye markeder. Dette kunne f.eks. være køb af nyt udstyr til nye digitale og bæredygtige løsninger, træning i digitale redskaber, certificeringer eller tilpasning og omstilling af forretningsmodel f.eks. til nye eller ændrede markeder, kunder, produkter, grøn omstilling/bæredygtighed og digitalisering.

Der kan søges op til kr. 1,5 mio. kr. per virksomhed, afhængig af virksomhedens størrelse, idet der dog er krav om medfinansiering på minimum 25% af tilskudsbeløbet.

Følgende ansøgningsbeløb lægges til grund, afhængig af virksomhedens størrelse.

1-9 ansatte: op til 250.000,00 kr.

10-49 ansatte: op til 500.000,00 kr.

50-249 ansatte: op til 1.000.000,00 kr.

Over 250 ansatte: op til 1.500.000,00 kr.

Ansøgningsfristen er den 13. november 2020, og der kan søges via dette link: