COVID-19: Fristen for indlevering af årsrapport forlænges

Folketinget har netop vedtaget en ny hastelov, som giver Erhvervsministeren mulighed for at forlænge fristen for indlevering af årsrapporter med op til tre måneder.

03-04-2020 | Selskabsret

COVID-19 medfører store udfordringer for det danske erhvervsliv og falder uheldigt sammen med den store højsæson for afholdelse af generalforsamlinger og godkendelse af årsrapport. Derfor har Folketinget netop vedtaget en ny hastelov, som giver Erhvervsministeren mulighed for at forlænge fristen for indlevering af årsrapporter med op til tre måneder.

Den 24. marts 2020 bragte vi en kort artikel om ændret frist for indsendelse af årsrapporten. Her følger vi op med nyt på baggrund af Folketingets nye beslutning den 2. april 2020, der giver mulighed for en fristudskydelse, som har til formål at aflaste omkring 200.000 danske virksomheder.

Disse virksomheder, der oprindeligt skulle indlevere årsrapport senest den 31. maj, får nu yderligere tre måneder til at indlevere årsrapporten, i det vi forudsætter Erhvervsministeren udnytter sin beføjelse til - inden for ganske kort tid - at udstede retningslinjerne herfor.

Hvilke konkrete ændringer kan vi forvente?
TVC forventer, at bekendtgørelsen vil medføre følgende:

  • At fristen for indlevering af årsrapporten forlænges med 3 måneder.
  • At fristen for indlevering af delårsrapporter samt halvårsrapporter tilsvarende forlænges.
  • At frister for indlevering af anmeldelse af genoptagelse af virksomheder under tvangsopløsning m.v. fraviges midlertidigt.
  • At vedtægtsbestemmelser omkring indkaldelse til samt afholdelse af generalforsamling midlertidigt kan fraviges.

Det er væsentligt at have for øje, at fristforlængelsen er generel og ubetinget.  
Hvilke virksomheder omfattes af lovændringen?
TVC forventer, at fristforlængelsen på de 3 måneder kommer til at gælde for:

  • Alle virksomheder (herunder kapitalselskaber), som har pligt til at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven.
  • Alle virksomheder, som har pligt til at aflægge årsrapport i henhold finansiel regulering under Finanstilsynet.

Bekendtgørelsen forventes således at gælde for bl.a. A/S, P/S, ApS, IVS m.v., men vil naturligvis ikke gælde for virksomheder, der allerede har gennemført den ordinære generalforsamling.
Hvornår træder reglerne i kraft?
Den nye hastelov træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende, og det forventes som anført, at Erhvervsministeren inden for kort tidshorisont udsteder den tilhørende bekendtgørelse.

Endvidere har Erhvervsministeren i medfør af hasteloven mulighed for at udstede bekendtgørelsen med tilbagevirkende kraft for 1. marts 2020. Dette betyder, at eventuelle fravigelser af frister i vedtægterne, som følge af COVID-19, ikke kan resultere i et eventuelt erstatningsansvar eller et strafansvar for virksomhedens ledelse.

TVC Advokatfirma anbefaler, at virksomheder overvejer muligheden for at udskyde afholdelsen af den ordinære generalforsamling i lyset af COVID-19 og regeringens nuværende forsamlingsforbud.