Bliver dit barn ikke udleveret til samvær?

Når to mennesker vælger at gå fra hinanden, har det ikke kun konsekvenser for de voksne, men det har også konsekvenser for de børn, der eventuelt måtte være involveret.

24-04-2020 | Familie- og arveret

Barnets bopæl og samværet med den anden forælder hænger uløseligt sammen. Et barn har bopæl dér, hvor barnet opholder sig mest (minimum 7 dage ud af 14 dage). Den forælder, der har barnet boende, er bopælsforælder, og den forælder, der har samvær med barnet, er samværsforælder. 

Der er ingen regler for, hvordan en samværsaftale skal udformes. Den kan således være både mundtlig og skriftlig.

Hvis I som forældre er enige om samværets omfang, anbefaler vi altid at der udformes en skriftlig samværsaftale, som I begge underskriver. Herudover anbefaler vi, at der indskrives en tvangsfuldbyrdelsesklausul, hvilket betyder, at aftalen kan tvangsfuldbyrdes, hvis den anden forælder ikke overholder samværsaftalen. Familieretten kan herefter hjælpe dig med at få dit barn udleveret.  

Hvis I som forældre ikke kan blive enige, kan I henvende jer til Familieretshuset, som enten vil træffe en afgørelse om samvær eller sende sagen til Familieretten, som herefter afsiger dom om samvær. I afgørelsen eller dommen, vil tvangsfuldbyrdelsesklausulen altid indføres.

Det vil som udgangspunkt altid være det bedste for barnet, hvis I kan blive enige om en samværsordning, da der blandt andet er størst sandsynlighed for, at en samværsordning som I begge er tilfredse med, bliver overholdt. En tvangsfuldbyrdelsessag vil som oftest påvirke barnet. 

Tvangsfuldbyrdelse

Hvis du og den anden forælder har indgået en aftale, hvor der direkte står, at aftalen kan tvangsfuldbyrdes (i henhold til retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 3), og barnet ikke bliver udleveret til samvær, kan du anmode Familieretten om hjælp via www.minretssag.dk. Først vil du og den anden forælder blive indkaldt til et møde, hvor formålet vil være at få jer som forældre til at indgå et frivilligt forlig. Hvis dette ikke er muligt, har Familieretten flere muligheder:

  • Bopælsforælderen kan blive pålagt at skulle betale tvangsbøder.
  • Bopælsforælderen kan ikke blive tilbageholdt, så barnet kan blive hentet i skole/institution.
  • Politiet kan hjælpe med at hente barnet.

Ovenstående gælder ligeledes i den situation, hvor det er samværsforælderen, der ikke vil tilbagelevere barnet til bopælsforælderen.

Tvangsfuldbyrdelse af samvær gælder kun, hvis Familieretten mener, at det er til barnets bedste, at barnet bliver udleveret til samvær.

Vi har stor erfaring med at rådgive om børnesager samt udforme samværsaftaler, og repræsenterer parter i Familieretshuset eller Familieretten, så har du spørgsmål hertil, er du altid velkommen til at kontakte advokat Cathrine Bøhne eller advokatfuldmægtig Michala Sigsgaard Juul.