Aktiv Hverdag Hjemmeservice ApS vandt udbud om hjemmepleje i Frederikshavns kommune

TVC Advokatfirma bistod Aktiv Hverdag Hjemmeservice ApS i forbindelse med tilbudsgivningen.

Aktiv Hverdag Hjemmeservice ApS har i begyndelsen af 2020, som den eneste private leverandør, skrevet ny kontrakt med Frederikshavns Kommune om levering af en række ydelser under serviceloven. Aktiv Hverdag Hjemmeservice ApS har været leverandør til Frederikshavn Kommune af disse ydelser siden 1. oktober 2009.

Den nye kontrakt er underskrevet på baggrund af et forudgående offentligt udbud efter udbudslovens afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser og er indgået for en periode på 4 år, med mulighed for forlængelse i op til yderligere 4 år.

Ordningen omfatter hjemmeservice til omkring 4000 borgere, hvoraf private leverandører hidtil har stået for at servicere godt en fjerdedel af disse. I 2018 udgjorde de udbudte opgaver ca. kr. 158 mio., hvoraf Aktiv Hverdag Hjemmeservice ApS, der også forinden var eneste private leverandør, stod for ca. kr. 41 mio.

Der bliver stadig flere og flere ældre, hvilket medfører et øget fokus på tilretning af procedurer og forretningsgange hos de private leverandører.

Aktiv Hverdag Hjemmeservice ApS har ved at få tildelt kontrakten på bedste måde vist, at de har været i stand til at skabe nogle rammer, således de som leverandør på opgaven –  både på kort og lang sigt – er og vil være i stand til at løfte opgaven.

Aktiv Hverdag Hjemmeservice ApS sørgede for at levere input til de faglige krav, som kommunen efterspurgte. TVC Advokatfirma stod for projektledelse, sammensætning af tilbud og sikring af at tilbuddet overholdt de indholdsmæssige kvalitative og juridiske krav.

TVC Advokatfirma mener

Processen med at udarbejde et tilbud, der lever op til udbudsvilkårene, afhænger både af det faglige input fra leverandøren, som ønsker at indgive tilbud, men også af om leverandørens tilbud er i overensstemmelse med de betingelser, krav, frister etc., der er indeholdt i udbudsmaterialet. Ofte opstiller udbudsmaterialet en række minimumsbetingelser, som ikke kan fraviges eller tages forbehold for.

Er leverandøren som tilbudsgiver ikke opmærksom herpå, kan en enkel misforståelse af vilkårene resultere i, at tilbuddet afvises som ikke-konditionsmæssigt – allerede inden tilbudsmodtager har haft anledning til at evaluere det afgivne tilbuds faglige indhold. Leverandører, som ønsker at afgive bud på sådanne opgaver, står sig derfor godt ved at alliere sig med en rådgiver, der er har erfaring med at koordinere sådanne projekter og som samtidig har den nødvendige juridiske indsigt.