Slut med IVS’er

Regeringen og Dansk Folkeparti har netop indgået aftale om afskaffelse af iværksætterselskabet som selskabsform. Samtidig sænkes kapitalkravet for anpartsselskaber til 40.000 kr.

01-03-2019 | Selskabsret

Siden 1. januar 2014 har det været muligt at stifte et såkaldt iværksætterselskab (IVS). Formålet med iværksætterselskaberne var at støtte iværksætteriet ved at gøre det muligt at stifte et selskab med begrænset hæftelse uden de samme krav til indskud af startkapital, som vi kender fra anpartsselskaber og aktieselskaber.

Som et led i evalueringen af ordningen udgav Erhvervsstyrelsen i efteråret 2018 ”Analyse af iværksætterselskaber”. Analysen viste, at iværksætterselskaber i større omfang end forventet har medført risiko for svig. Analysen viste også, at skatte- og afgiftsrestancerne i iværksætterselskaber er næsten dobbelt så høje som for enkeltmandsvirksomheder.

På den baggrund har Regeringen og Dansk Folkeparti indgået en politisk aftale om at afvikle selskabsformen iværksætterselskaber. I et forsøg på fortsat at imødekomme iværksættere, er det samtidig aftalt at sænke kapitalkravet for anpartsselskaber til 40.000 kr. 

Ifølge Erhvervsministeriet er der i dag registreret ca. 45.000 iværksætterselskaber. Det er hensigten med den politiske aftale, at disse selskaber får 2 år til at omdanne sig til anpartsselskaber med en selskabskapital på mindst 40.000 kr.

Ændringen betyder, at iværksættere fremover enten skal skaffe en startkapital på 40.000 kr. og etablere et anpartsselskab eller skal drive virksomheden i personligt regi. Begge dele rummer fordele og ulemper. Hos TVC Advokatfirma hjælper vi dig med at træffe det rigtige valg.

Du kan læse mere om aftalen på Erhvervsministeriets hjemmeside.