Ny bestyrelse i TVC Advokatfirma

Partner Torben Bagge er udnævnt til bestyrelsesformand. Partnerne Jørgen Lykkegård og Henrik Rahbek er optaget som medlemmer.

14-01-2019 |

Partner Torben Bagge har været i TVC Advokatfirma i 26 år og er nu udnævnt til bestyrelsesformand. Han overtager posten fra Lars Henriksen, der fortsat er medlem af bestyrelsen.

Torben Bagge fortsætter som leder af Advokatfirmaets skatteafdeling på tilsvarende vis, som han har gjort det siden 2008. Torben Bagge har tidligere været Managing Partner i perioden 2008-2017.

Managing Partner Leo Jantzen, der har været i Advokatfirmaet i 24 år og Managing Partner siden 2017, fortsætter som hidtil i bestyrelsen.

Herudover er Partner Jørgen Lykkegård og Partner Henrik Rahbek optaget som medlemmer.

Ovennævnte udgør fremadrettet bestyrelsen i TVC Advokatfirma.

Det er den nye bestyrelses fælles mål at indfri Advokatfirmaets vision med fokus på det, som har været grundlaget for Advokatfirmaets vækst siden dets stiftelse: at tilbyde rådgivning på et højt specialiseret niveau til private, virksomheder og andre rådgivere.

Specialet skatter og afgifter har siden Advokatfirmaets stiftelse været en udvalgt kernekompetence, og i dag består skatteafdelingen af 16 jurister. Flere specialer er siden kommet til, herunder bl.a. erstatnings- og forsikringsret, IP & Technology m.fl.

Klik her for at se vores specialer.

Om den fremtidige drift af Advokatfirmaet udtaler bestyrelsesformand Torben Bagge og Managing Partner Leo Jantzen:

“Vi har gennem mange år haft fokus på stærk specialisering, herunder sikre, at alle vores jurister udelukkende arbejder inden for deres særlige speciale og dermed kan være kompetente sparringspartnere for vores kunder.

Den nye bestyrelse vil sikre, at dette fokus fremadrettet ikke fraviges.

Det er også helt i tråd hermed, at vi netop har optaget tre nye partnere, henholdsvis Peter Lunau Larsen, Simon Clark og Rasmus Gørup Christiansen.

Optagelsen vil udvide Advokatfirmaets kompetencer, herunder særligt i forhold til rådgivning inden for energiafgifter, som Peter Lunau Larsen bl.a. har som speciale.”

Klik her for at læse mere om optagelsen af sidstnævnte partnere.