Endnu en stærk profil til Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma kan nu byde Kaspar Bastian, tidligere partner hos Bech-Bruun og leder af Bech-Bruuns afdeling for skatte- og afgiftsproces, velkommen som partner. Han er den sjette nye jurist på kort tid.

Advokat Kaspar Bastian er den fjerde stærke profil, som på kort tid er blevet en del af Skatteafdelingen hos TVC Advokatfirma. Ved årsskiftet fik Torben Bagge ansvaret for skatte- og afgiftsrådgivningen i TVC Advokatfirma – dette samtidig med at han overtog posten som bestyrelsesformand i Advokatfirmaet. Siden denne strategiske organisationsomlægning er fire nye stærke profiler kommet til, henholdsvis Peter Lunau Larsen, tidligere DLA Piper, Simon Clark, tidligere Lundgrens, Jacob Girke Nordlander, tidligere Kromann Reumert og senest Kaspar Bastian fra Bech-Bruun.

Kaspar Bastian har i mere end 20 år arbejdet med skatte- og afgiftsret. Kaspar har i den forbindelse bl.a. beskæftiget sig med selskabers, virksomheders og privates skatteforhold, international skatteret, transfer pricing, moms, told og andre EU-baserede afgifter. Han har gennem tiden ført et meget stort antal rets- og klagesager om skatter og afgifter ved domstolene, EU-Domstolen, Landsskatteretten, Skatterådet og de administrative klagemyndigheder.

I de senere år har Kaspar tillige håndteret en lang række større sager vedrørende transfer pricing og løsning af international dobbeltbeskatning, herunder mutual agreement procedures. Dette særligt for danske datterselskaber af udenlandske koncerner. Kaspar er forfatter til bogen “Omgørelse - skatteforvaltningslovens § 29”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag (2014) og medforfatter til bogen “Foretagelse, ændring og genoptagelse af skatteansættelser”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag (udkommer i maj 2019). Kaspar er desuden forfatter og medforfatter til diverse artikler i skatteretlige tidsskrifter og andre tidsskrifter.

Torben Bagge, leder af den samlede Skatteafdeling i TVC Advokatfirma, udtaler følgende:

I marts kunne jeg med glæde meddele, at advokat Jacob Girke Nordlander fra Kromann Reumert blev en del af vores store team i Skatteafdelingen. Jeg kan nu med glæde også byde velkommen til advokat Kaspar Bastian. Jeg har kendt Kaspar i mange år, både som en meget kvalificeret modpart og senere gennem fælles bestyrelsesarbejde hos Danmarks Skatteadvokater. Jeg er derfor også sikker på, at Kaspar passer godt ind i vores fortsat vækstende Skatteafdeling. Med det øgede fokus på skatte- og afgiftsrådgivning er det min forventning, at 2019 kommer til at byde på tilgang af yderligere jurister. Dette selvom vi allerede på meget kort tid har fået tilført seks nye jurister til Skatteafdelingen.

Kaspar Bastian starter hos TVC Advokatfirma den 1. juni.

TVC Advokatfirmas skatteafdeling har siden 1988 udviklet sig til at været blandt de største og førende skatteafdelinger i Danmark med 22 specialiserede advokater inden for skatte- og afgiftsretten. Skatteafdelingen har en eller flere personer med en særlig indsigt på alle relevante skatteretlige områder, herunder indkomstskat, moms, afgifter og told. Dette gælder både i forhold til førelse af skatte- og afgiftssager samt i forhold til skatte- og afgiftsrådgivning.