Delt bopæl – hvad betyder det for mit barn og mig?

Som led i det nye familieretlige system, der trådte i kraft den 1. april 2019, blev det muligt for forældre, der er gået fra hinanden at have delt bopæl over et barn. Denne artikel gennemgår, hvad ”delt bopæl” betyder, konsekvenserne herved, og hvordan delt bopæl ophører.

01-10-2019 | Familie- og arveret

Hovedreglen
Ved brud/skilsmisse har forældre automatisk delt bopæl over barnet de første tre måneder, såfremt der er fælles forældremyndighed. Forældrene kan dog også i perioden indgå aftale om, hvem barnet skal have bopæl hos, hvis der er enighed om dette.

Konsekvensen af at have delt bopæl betyder, at der de første tre måneder efter bruddet ikke kan startes en bopælssag op i Familieretshuset. Dog kan der ansøges om samvær.

Undtagelsen til delt bopæl
Der er ikke automatisk delt bopæl de første tre måneder efter bruddet i følgende to tilfælde:

  • hvis det ikke vil være til barnets bedste – f.eks. bekymring om vold, seksuelle krænkelser eller andre grænseoverskridende handlinger, og generelt, hvis der er tale om omstændigheder, der påvirker barnet og trivslen.
  • begge forældre flytter fra det (tidligere) fælles hjem.

Hvis der er tale om en situation, der er omfattet af enten punkt 1 eller 2, kan der alligevel startes en bopælssag op i Familieretshuset inden for de første tre måneder efter bruddet.

Aftale om delt bopæl
Forældrene kan også indgå aftale om, at den delte bopæl skal fortsætte efter de tre måneder, idet den delte bopæl ellers bortfalder. Aftale om delt bopæl kan også aftales senere.

Aftalen kan både være mundtligt og skriftligt. Det anbefales altid at indgå en sådan aftale skriftligt. Der er heller ikke en forpligtigelse til at lade den registrere i CPR-registreret via Familieretshuset. Men for en god ordens skyld – få aftalen registreret!

Konsekvensen af fortsat delt bopæl er, at forældrene ikke kan opstarte en bopæls- eller samværssag.

Aftalen kan både være tidsbegrænset og betinget – f.eks. af at den ene forælder ikke flytter længere end x-antal kilometer væk. 

Eventuelt tidligere aftaler om bopæl og samvær vil bortfalde ved indgåelse af aftale om delt bopæl.

Konsekvenser ved delt bopæl
Når der er delt bopæl, er forældrene fælles om alle overordnede beslutninger vedrørende barnets daglige liv (f.eks. valg af institution).

Barnet kan dog alene have folkeregisteradresse ét sted, og det vil være den forælder, der har barnet registreret som folkeregisteradresse efter CPR-loven, der vil modtage de økonomiske ydelser, som er forbundet hermed (børne- og ungeydelsen, friplads, øget boligsikring m.m.).

Ophør
Idet aftale om delt bopæl forudsætter enighed, kan aftalen ligeledes bringes til ophør (ensidigt) af den ene forælder.

For at undgå alt for meget kaos for barnet efter, aftale om delt bopæl er opsagt af den ene forælder, vil barnet fortsat have delt bopæl, indtil der er indgået en aftale eller truffet afgørelse om bopæl eller samvær, herunder midlertidig afgørelse.

Undtagelsen hertil er dog, såfremt en af forældrene ikke har overholdt betingelsen i aftalen omkring geografisk placering, og ophøret af aftalen er sket inden for 1 måned efter den anden forældres flytning, har barnet bopæl hos den forælder, der har overholdt aftalen.

Vi har stor erfaring med at rådgive i forhold til børnesager, herunder barnets bopæl, forældremyndighed og samvær. Har du spørgsmål hertil, er du altid velkommen til at kontakte advokat Cathrine D. Bøhne eller advokatfuldmægtig Michala Sigsgaard Juul.