Sponsorat eller personalegode?

Landsskatteretten har for nylig truffet en afgørelse, der bl.a. viser, hvilke skattemæssige faldgruber der kan være, når virksomheder sponsorerer sportsklubber.

I den konkrete sag var der tale om et kontingent på DKK 7.500 ekskl. moms, der blev ydet fra en virksomhed til en erhvervsklub. Bidraget havde udelukkende til formål at støtte den lokale golfklub.  

Som medlem af erhvervsklubben fik virksomheden mulighed for at lade en medarbejder deltage i fire årlige golfturneringer, som erhvervsklubben arrangerede mellem klubbens medlemmer. Deltagelsen krævede dog, at det pågældende medlem i forvejen var medlem af golfklubben i privat regi. Derudover fik virksomheden eksponering via et navne- og logoskilt på en tavle i klubhuset, ligesom virksomhedens navn optrådte på golfklubbens hjemmeside.  

SKAT var af den opfattelse, at sponsoratet skulle betragtes som et skattepligtigt personalegode for en af virksomhedens aktionærer, der havde deltaget i én af de ovennævnte turneringer. Virksomheden var modsat SKAT af den opfattelse, at formålet med medlemskabet udelukkende var at profilere virksomheden, og at aktionæren kun deltog i Erhvervsklubbens arrangementer, herunder den pågældende turnering, af erhvervsmæssige årsager.

Landsskatteretten fandt, at den primære interesse for virksomheden med medlemskabet var at blive nævnt som sponsor på en hjemmeside og et skilt, og at det betalte kontingent ikke stod i misforhold hertil. Landsskatteretten fandt desuden ikke, at deltagelse én i de nævnte turneringer adskilte sig væsentligt fra deltagelse i forretningsmæssige receptioner eller netværk i virksomheder eller på restauranter.

Landsskatteretten afgjorde på baggrund heraf sagen i virksomhedens favør.

TVC Victory bemærker

Afgørelsen viser, at det i et vist omfang anerkendes, at det har erhvervsmæssig værdi for virksomheder, når dets medarbejdere benytter sig af tillægsydelser til sponsorater, da det i den konkrete sag sidestilles med deltagelse i andre erhvervsmæssige sammenkomster.

Omvendt viser afgørelsen også, at det er vigtigt, at virksomheder er opmærksomme på formålet med sponsoratet, herunder den reklamemæssige værdi, der opnås hermed, da dette konkret blev tillagt vægt i bedømmelsen.

Derudover antyder beløbets beskedne størrelse, at SKAT formentlig i den kommende tid vil have fokus på og formentlig efterprøve værdien af virksomheders sponsorater i større omfang end tidligere.

TVC Victory er specialiseret i rådgivning og bistand relateret til sportsretten og alt, hvad der relaterer sig hertil. Partner, advokat Christian Falk Hansen, der er en del af TVC Victory, er desuden blandt landets førende skatteadvokater. Han står klar til at hjælpe, hvis du har behov for en gennemgang af dine sponsorater eller spørgsmål i relation til den skattemæssige behandling heraf.