Konfirmationer i delebørnsfamilier

Det er blevet forår, og udklækningen af 2018-konfirmander er i fuld gang. I mange familier er det fyldt med stor spænding og glæde. Men i delebørnsfamilier kan glæden blive overskygget af konflikter mellem forældrene og ikke mindst et ulykkeligt delebarn, når de adskilte forældre ikke formår at samarbejde om den store dag. En del af udfordringerne kan være enighed om betaling af barnets konfirmation. I de tilfælde er det muligt at søge om et konfirmationsbidrag.

17-04-2018 | Familie- og arveret

Som delebørnsfamilie kan det til tider være svært at nå til enighed, og det kan giver udfordringer i forhold til det gode samarbejde. Særligt i forbindelse med store mærkedage for børnene, herunder konfirmation, kan der opstå udfordringer.

Vi sætter fokus på økonomien ved konfirmationer i delebørnsfamilier, som ofte er kilde til uenighed.

Hvis I ikke kan blive enige om økonomien, kan bopælsforælderen søge om konfirmationsbidrag. Ansøgningen skal sendes til Statsforvaltningen. Rent praktisk er der på Statsforvaltningens hjemmeside en digital ansøgningsblanket, bopælsforælderen skal udfylde og indsende. Det skal gøres, inden barnet konfirmeres. Sidste frist for at ansøge om konfirmationsbidrag er dagen før barnets konfirmation, hvor ansøgningen skal være modtaget i Statsforvaltningen.

Hvad sker der, når du har sendt en ansøgning om konfirmationsbidrag til Statsforvaltningen?

Når Statsforvaltningen skal vurdere ansøgningen, har det betydning, om I har fælles forældremyndighed eller ej.

Har I fælles forældremyndighed, kan samværsforælderen selv beslutte, hvordan forsørgelsespligten i forhold til konfirmationen skal opfyldes – så længe samværsforælderen opfylder den. Statsforvaltningen fastsætter med andre ord ikke et konfirmationsbidrag, hvis samværsforælderen opfylder sin forsørgelsespligt omkring konfirmationen.

Hvordan gør en samværsforælder så det? Det sker typisk ved, at samværsforælderen selv holder en konfirmationsfest for barnet (om end to konfirmationsfester sjældent er for barnets skyld), eller tager barnet med på en rejse i anledning af konfirmationen. Samværsforælderen kan ikke opfylde forsørgelsespligten ved ”blot” at give barnet en stor konfirmationsgave.

Har I ikke fælles forældremyndighed, vil Statsforvaltningen typisk fastsætte et konfirmationsbidrag. Uanset om samværsforælderen har haft nogle udgifter i anledning af konfirmationen. Her tager Statsforvaltningen kun hensyn til udgifter, som samværsforælderen har afholdt til konfirmationen, hvis udgifterne er afholdt efter aftale med forældremyndighedsindehaveren (bopælsforælderen). Konfirmationsbidraget fastsættes uanset, om samværsforælderens økonomiske forhold er dårlige.

Statsforvaltningen kan afslå at fastsætte konfirmationsbidrag – eller nedsætte det – hvis samværsforælderen har indbetalt til en børneopsparing. Men kun hvis børneopsparingen er oprettet til dækning af udgifterne ved konfirmationen og kommer til udbetaling, når barnet fylder 14 år.

Det normale konfirmationsbidrag i år er DKK 3.612. Konfirmationsbidraget er fradragsberettiget for samværsforælderen og ikke skattepligtigt for hverken bopælsforælderen eller barnet.

Skal barnet ikke konfirmeres, kan Statsforvaltningen stadig fastsætte et bidrag. Det hedder i så fald et beklædningsbidrag. Bidraget kan fastsættes på det tidspunkt, hvor barnets skolekammerater bliver konfirmeret. Størrelsen af beklædningsbidraget er det samme som konfirmationsbidraget, og ovenstående gælder også i forhold til beklædningsbidrag. Der kan søges om beklædningsbidrag tidligst fra barnets 13 års fødselsdag og senest på barnets 15 års fødselsdag.

Lad ikke spørgsmål om, hvordan I skal betale til jeres barns konfirmation spolere glæden omkring forberedelserne og sommerfuglene i jeres barns mave. Kan I ikke blive enige, så søg bidraget. Og ellers er I hjertelig velkomne til at kontakte vores specialister. Som familieadvokater med mange års erfaring har de stor ekspertise i spørgsmål om børn, herunder i forhold til forældremyndighed, bopæl, samvær, og bidrag.