Fokus på overvågning af medarbejdere

Din chef overvåger dig - og han er sin gode ret til at gøre det. Det kan være fristende at undersøge, hvad dine medarbejdere bruger arbejdscomputer og telefon til. K-News tager debatten om, hvor meget man egentlig må overvåge, og hvad man ikke må i podcasten ”Magtens Tredeling”. Partner Jørgen Lykkegård fra TVC Advokatfirma deltager i debatten.

En ny afgørelse fra den Europæiske Menneskeretsdomstol har sat overvågning af medarbejdere på dagsordenen. For hvor meget må man egentlig snage i medarbejdernes gøren og laden? Er virksomhederne ikke i deres gode ret til at tjekke op på medarbejderne, hvis der er mistanke om misbrug? Eller har man som medarbejder krav på total anonymitet, også når det drejer sig om arbejdsrelaterede devices?

K-News tager debatten om, hvor meget man egentlig må overvåge, og hvad man ikke må i podcasten ”Magtens Tredeling” episode 2.10. Partner, advokat (H) Jørgen Lykkegård deltager i debatten. Lyt til podcasten

Vi har tidligere belyst den nye afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som atter har sat arbejdsgivers overvågning af medarbejdere på dagsordenen. Den principielle afgørelse fra februar 2018 kaster fornyet lys over rammerne for overvågning af ansatte. Ifølge afgørelsen var en fransk arbejdsgivers fund af pornografisk materiale på en ansats arbejdscomputer ikke en krænkelse af privatlivets fred – læs hele nyheden.

Læs mere