Undgå tvangsopløsning – husk registrering af selskabets legale ejere

Folketinget vedtog den 1. december 2016 lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, som giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at tvangsopløse selskaber, der ikke har registreret selskabets legale ejere. Reglen trådte i kraft den 1. januar 2017.

05-06-2017 | Selskabsret

Formålet med lovændringen er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed om ejerskabet af danske selskaber med henblik på at sikre, at selskaber ikke anvendes til skattesvig samt anden økonomisk kriminalitet.

Hvilke selskaber er omfattet af lovændringen?

Følgende selskabsformer er omfattet af lovændringen og har dermed pligt til at registrere deres legale ejerforhold: A/S, ApS, IVS, P/S, SE-selskaber samt visse kommanditselskaber .

Såfremt fysiske personer eller selskaber besidder betydelige kapitalandele i et kapitalselskab, er der pligt til at foretage registrering af selskabets kapitalejere. Dette betyder, at personer eller selskaber, der ejer 5 % eller mere af selskabets kapitalandele eller stemmerettigheder, skal registreres.

I så fald ingen fysiske personer eller selskaber ejer 5 % eller mere af selskabets kapitalandele eller stemmerettigheder, skal denne oplysning i stedet registreres.

For eksisterende kapitalselskaber medfører lovændringen, at ændringer i allerede registrerede ejerforhold, der bevirker, at grænserne på 5, 10, 15, 20, 50, 90 eller 100 % og grænserne på 1/3 eller 2/3 af stemmerettighederne eller kapitalandelene nås eller ikke længere er nået, skal meddeles selskabet, således at ændringen kan blive registreret.

Konsekvenser ved manglende registrering

Erhvervsstyrelsen udsender i disse uger påmindelsesbreve til selskaber, som endnu ikke har registreret selskabets legale ejere med henblik på at gøre opmærksom på lovkravene og konsekvensen af manglende opfyldning heraf.

Såfremt et selskab ikke har registreret dets legale ejere inden udløbet af fristen i påmindelsesbrevet, vil Erhvervsstyrelsen uden forudgående varsel påbegynde en tvangsopløsning af selskabet.

Tvangsopløsningsprocessen indledes med, at Erhvervsstyrelsen udsender et sidste varselsbrev til selskabet, hvori Erhvervsstyrelsen meddeler selskabet en sidste og ultimativ frist for registrering af selskabets legale ejere. Såfremt registrering ikke sker inden udløbet af fristen, vil Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel anmode skifteretten om at tvangsopløse selskabet.

Registreringen foretages i praksis i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister på www.virk.dk.

TVC Advokatfirma står naturligvis til klar til at bistår alle selskaber med registrering og opdatering af de krævede oplysninger i ejerregistret.