Små og mellemstore virksomheder kan se frem til langt bedre vækstvilkår

Den 30. august 2017 præsenterede Regeringen et nyt erhvervs- og iværksætterudspil, der skal gøre det lettere for danske virksomheder at vokse sig til globale erhvervssuccesser samt skabe en bedre iværksætter- og aktiekultur i Danmark. Udspillet rummer bl.a. forslag til aktiesparekonto, til at hæve progressionsgrænsen på aktieindkomst og til at indføre et investorfradrag.

12-09-2017 | Selskabsret

Regeringens erhvervs- og iværksætterudspil indeholder 22 specifikke initiativer, der overordnet har til formål at få Danmark op på det globale vækstbarometer. Sammenlignet med andre lande er Danmark nemlig markant bagud, når det kommer til vækstvirksomheder og børsnoteringer. Regeringens udspil, der tager afsæt i anbefalinger fra et såkaldt ”iværksætterpanel”, skal gøre det mere attraktivt at investere i aktier og dermed støtte små og nystiftede virksomheders fremtidige vækst.

I en pressemeddelelse den 30. august 2017 udtaler Erhvervsminister Brian Mikkelsen: ”Regeringen ønsker at styrke de mange nye og mindre virksomheder, som skal være med til at skabe fremtidens vækst og arbejdspladser. Med udspillet giver vi de små og mellemstore virksomheder bedre mulighed for at rejse kapital til at vokse sig store, og vi investerer i digitaliseringen, så danske virksomheder bliver digitale frontløbere. Regeringen ønsker også, at langt flere danskere tager del i de virksomheder, som vil tegne dansk erhvervsliv i fremtiden. Derfor gør vi det nemt og attraktivt at investere i aktier – blandt andet gennem en ny aktiesparekonto med en lav og attraktiv beskatning.”

Udover indførelsen af aktiesparekontoen, anser TVC Advokatfirma initiativerne om at hæve progressionsgrænsen på aktieindkomst og at indføre et investorfradrag, som de mest centrale i Regeringens udspil. Få indblik disse initiativer:

Indførelse af en aktiesparekonto

Erhvervs- og iværksætterudspillet foreslår, at almindelige borgere skal have mulighed for at oprette en såkaldt aktiesparekonto i banken, hvorfra de kan købe og sælge aktie uden at skulle holde regnskab med tab og gevinst. I stedet skal der betales en lav årlig aktieskat på 1,25 % af det gennemsnitlige beløb, der har stået på kontoen i løbet af året. Det er således kun depotværdien, der beskattes. I modsætning til hvad der gælder i dag, skal der altså ikke betales skat, hvis der hæves penge fra kontoen til en ferie eller et nyt køkken.

Aktiesparekontoen kan kun bruges til at købe og sælge børsnoterede aktier. Initiativet er derfor fremlagt med henblik på at få flere mindre virksomheder til at lade sig børsnotere i Danmark, så almindelige borgere kan investere i disse.

For at målrette ordningen til almindelige danskere, foreslås et loft over ordningen i størrelsesordningen DKK 500.000, således at dette beløb udgør maksimum for hvor mange penge, der må stå på kontoen.

Forslaget er både en fordel for små og mellemstore virksomheder, der vil få lettere ved at opnå finansiering og risikovilligkapital til at skabe yderligere vækst. Forslaget er tillige attraktivt for den enkelte dansker, der kan placere en del af sin opsparing gennem aktiesparekontoen og derved opnå en langt større gevinst ved at købe børsnoterede aktier end i dag. Helt konkret kan der opnås en skattebesparelse på minimum 25,75 procentpoint.

Hævning af progressionsgrænsen på aktieindkomst

Regeringen foreslår derudover at lempe beskatningen på såvel noterede som unoterede aktier og anparter, uden for aktiesparekontoen.

Lempelsen af aktieindkomstbeskatningen foreslås gennemført ved at forhøje den nuværende progressionsgrænse. Aktieindkomst beskattes i dag med 27 % op til progressionsgrænsen på DKK 52.900 (2018-niveau) og derfra med 42 %. Med forslaget skal denne grænse forhøjes til DKK 100.000. Det vil medføre en reduktion af den marginale aktieindkomstskat på 15 procentpoint fra 42 til 27 % for personer med aktieindkomst mellem den nuværende progressionsgrænse på DKK 52.900 og den fremtidige på DKK 100.000 (det dobbelte for ægtepar) og en markant reduktion i gennemsnitsskatten for personer med aktieindkomst over den nuværende progressionsgrænse.

Forslaget har stor betydning for ejere af aktie- og anpartsselskaber, som vil komme til at betale mindre i skat af udloddet udbytte eller ved salg af kapitalandele. Det bliver derfor mere attraktivt at være iværksætter og virksomhedsejer generelt. 

Indførelse af et særligt investorfradrag

Regeringens ønsker at indføre et investorfradrag, der skal fremme risikovillig kapital til unoterede små og mellemstore virksomheder. Fradraget udmønter sig ved, at personer, der investerer i små og mellemstore unoterede virksomheder, fra 2019 til 2022 får mulighed for årligt at fradrage halvdelen af investeringer for op til DKK 200.000 med en skatteværdi på 30 %. Fra 2023 kan halvdelen af investeringer for op til DKK 400.000 fradrages.

Hermed kan skattelempelsen udgøre op til ca. DKK 30.000 i årene 2019-2022 og ca. DKK 60.000 fra år 2023. Helt konkret betyder fradraget, at for hver DKK 100, der investeres, skal der betales DKK 15 mindre i skat i investeringsåret. Ordningen omfatter både direkte investeringer og indirekte investeringer gennem en fond.

Gunstige fremtidsvilkår for små og mellemstore virksomheder

Sammenfattende giver de tre fremhævede initiativer den enkelte dansker et større incitament til at investere i små og mellemstore virksomheder, og dermed skabes der gode vækstmuligheder for danske virksomheder. Initiativerne forventes også at skabe tryghed for nystartede virksomheder.

TVC Advokatfirma hilser forslagene velkomne og opfordrer danskerne til at tage initiativerne til sig, således at vi sammen kan sikre de små og mellemstore virksomheder bedre adgang til kapital og dermed større mulighed for fremtidig vækst.

Vi vil følge med i den videre behandling af Regeringens erhvervs- og iværksætterudspil og løbende sørge for at opdatere herom i takt med, at initiativerne udmønter sig i konkrete lovgivningstiltag.

Påtænker du at starte dit eget selskab, eller har du brug for hjælp til selskabsret i øvrigt?

Hos TVC Advokatfirma har vi stor erfaring med rådgivning indenfor selskabsrettens område, og vi har det fulde overblik over selskabsrettens muligheder. Derudover er vi blandt landets førende indenfor skatteret. Påtænker du at starte dit eget selskab eller at investere i et allerede eksisterende aktie- eller anpartsselskab, rådgiver vores eksperter dig gerne om dine muligheder. Vi yder blandt andet rådgivning om selskabsformer, stiftelser og kapitalændringer, ejeraftaler, investering i selskaber og kapitalfremskaffelse samt tilknyttede skattemæssige problemstillinger.

Læs mere om Regeringens Erhvervs- og iværksætterudspil