Regeringen planlægger skattefritagelse af OL-præmiebonusser

Efter gældende regler er visse internationale hæderspriser samt hæderspriser til skabende og udøvende kunstnere skattefritaget. Med et nyt lovforslag ønsker regeringen at udvide skattefriheden til også at gælde præmiebonusser til medaljetagere ved De Olympiske og Parolympiske Lege.

01-03-2017 | Skatter og afgifter

Som det fremgår af lovforslaget, skal skattefriheden gælde de præmiebonusser, som Team Danmark udbetaler direkte eller indirekte via et idrætsforbund til en medaljetagende atlet ved De Olympiske og Parolympiske Lege. Skattefriheden er betinget af, at bonusbeløbene er fastsat forud for de pågældende lege og er ens for alle individuelle discipliner henholdsvis holddiscipliner.

Præmiebonus, som udbetales af andre, f.eks. sponsorer, er ikke omfattet af skattefritagelsen. En eventuel. præmiebonus, som et idrætsforbund udbetaler til en medaljetagende atlet, er heller ikke omfattet af skattefritagelsen.

Samlet set udbetalte Team Danmark i forbindelse med De Olympiske og Paralympiske Lege i 2016 i alt 2,57 mio. kr. i præmiebonus til medaljevindere.

Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2016. De atleter, som modtog præmiebonus i forbindelse med De Olympiske og Paralympiske Lege i 2016, vil derfor ikke være skattepligtige af beløbet.

I TVC Advokatfirma er vi glade for sport og i særdeleshed, når danske sportsudøvere præsterer på den internationale scene. Særligt i forhold til de mindre sportsgrene, hvor atleterne kan have vanskeligt ved at finansiere sportsudøvelsen, ser vi stor fornuft i lovforslagets indhold.  

Vi hilser derfor lovforslaget velkommen i håb om, at det fremover kan øge incitamentet til endnu flere danske toppræstationer ved De Olympiske og Paralympiske Lege.