Oplæg vedrørende implementering af direktivet 86/653/EC om handelsagenter

Partner, PhD Jørgen Lykkegård har efter invitation fra Deutsch-Nordischen Juristenvereinigung (DNJV) afholdt et seminar om handelsagentloven, herunder lovens anvendelse i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland.

06-06-2017 | Commercial & Finance

Advokat Jørgen Lykkegård gav konferencens deltagere indblik i den danske lov om handelsagenter med oplægget: ”The implementation of the Directive 86/653/EC (on Commercial Agents) – sphere of application in Denmark, Norway, Sweden and Germany, and other specific issues”.

Download hele præsentationen og få indblik i handelsagentlovens anvendelsesområde, og komparativt hvordan reglerne anvendes i de øvrige nordiske lande og Tyskland. Få også indblik i de danske regler for skadeserstatning og konkurrenceklausuler, samt hvordan reglerne for goodwillgodtgørelse praktiseres i Danmark.

Deutsch-Nordischen Juristenvereinigung (DNJV) konference foregik i Visby, Sverige, den 19. maj 2017.

Jørgen Lykkegård er til dagligt leder af TVC Advokatfirmas afdeling for arbejds- og ansættelsesret samt IP & Technology. Jørgen er bl.a. forfatter af ”Handelsagentloven med kommentarer”, senest udgivet af Jurist- og Økonomforbundet Forlag i 2014.