Ny lov om fremtidsfuldmagter er nu trådt i kraft

Den 1. september 2017 trådte den nye lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Loven gør det muligt at oprette fremtidsfuldmagter, der træder i kraft, når den pågældende på et senere tidspunkt ikke længere har evne til at varetage sine forhold. Det er også muligt at erstatte en allerede udstedt generalfuldmagt med en fremtidsfuldmagt.

Vi har tidligere omtalt loven om fremtidsfuldmagter, der blev vedtaget uden en ikrafttrædelsesdato tilbage i maj 2016. Den 27. marts 2017 tilkendegav Justitsministeren, at loven forventes at træde i kraft den 1. september 2017. TVC Advokatfirma kan nu bekræfte, at loven som forventet er trådt i kraft pr. 1. september 2017.

Med loven indføres en ny fuldmagtsordning, hvorefter man kan give fuldmagt til varetagelse af økonomiske og personlige forhold i tilfælde af, at fuldmagtsgiveren på et senere tidspunkt som følge af sygdom eller anden svækkelse ikke længere er fysisk eller mentalt i stand til at varetage de forhold, der er omfattet af fuldmagten. Så længe fuldmagtsgiveren selv evner at varetage sine forhold, har fremtidsfuldmagten ingen virkning.

Fuldmagtsgiveren bestemmer selv indholdet af fuldmagten, og hvor vide beføjelser fremtidsfuldmægtige har til at handle på fuldmagtsgiverens vegne. Fuldmagten kan eksempelvis være begrænset til et enkelt forhold eller omfatte alle fuldmagtsgiverens økonomiske og personlig forhold generelt.

Ny ordning skaber tryghed og klarhed

En af fordelene ved at anvende den lovregulerede fremtidsfuldmagt fremfor en almindelig aftaleretlig generalfuldmagt er, at fuldmagten først opnår gyldighed, når den er registreret i det digitale Fremtidsfuldmagtsregister, der er offentligt tilgængeligt. Derudover fører Statsforvaltningen et ”hvilende” tilsyn med de registrerede fuldmægtige og kan gribe ind i tilfælde af, at der handles i modstrid med fuldmagtsgiverens interesser.

Denne ordning skaber tryghed og klarhed for både fuldmagtsgivere og fuldmægtige samt tredjemænd, som fuldmægtige indgår aftaler med på fuldmagtsgiverens vegne, eksempelvis banker og myndigheder.

Der er imidlertid fortsat usikkerhed om gyldigheden af allerede oprettede generalfuldmagter, der indeholder bestemmelser vedrørende personlige forhold, da justitsministeriet ikke har tilkendegivet en klarere stillingtagen hertil efter lovens ikrafttræden.

Vores eksperter står klar til at rådgive dig vedrørende de nye regler om fremtidsfuldmagter. Har du spørgsmål hertil eller til en eksisterende generalfuldmagt, er du altid velkommen til at kontakte nedenstående for en uforpligtende drøftelse.

Læs mere