Markedet for hotelbooking er i konkurrenceretligt fokus

Effektiv konkurrence på markedet for hotelbooking vil gavne forbrugerne, virksomhederne og samfundet. Tidligere har bookingportalerne haft prisklausuler med hotellerne, hvilket indebar, at en bookingportal kunne kræve, at hotellet skulle give den bedste pris til netop denne portal. De største bookingportaler har nu ophævet disse aftaler. Spørgsmålet er, om det har effektiviseret konkurrencen.

Tilbage i 2015 indledte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en undersøgelse af de prisklausuler, som bookingportalerne havde med hotellerne. Som følge af konkurrencemyndighedernes indsats, ændrede mange af de store bookingportaler disse aftaler. Ændringerne indebar, at det ikke længere var den samme bookingportal, der konsekvent sad med den bedste pris på et hotelværelse, men at hotellerne frit kunne udbyde værelserne til forskellige priser til de forskellige portaler.

Henholdsvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Dansk Erhverv har haft og har stadig fokus på markedet for hotelbooking. Begge parter har foretaget stikprøvekontroller for at belyse, hvilken virkning bookingportalernes ophævelse af klausulerne har haft. De to parter er imidlertid kommet frem til to forskellige resultater af deres respektive undersøgelse heraf.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Ophævelsen betyder mere konkurrence til gavn for forbrugerne

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse viser, at der foreligger mindre prisforskelle på det samme værelse hos de forskellige portaler. Deres opfattelse er derfor, at ophævelsen, til gavn for forbrugerne, betyder mere konkurrence på markedet for hotelbooking. De slår dog fast, at der er tale om en mindre undersøgelse, hvorfor de er klar over, at det ikke giver et indtryk af, hvordan konkurrencesituationen er på hele markedet.

Dansk Erhverv: De store portaler kvæler konkurrencen

Dansk Erhverv oplyser, at de har foretaget en stor undersøgelse af hotelpriserne i Danmark. De er kommet frem til, at en overnatning på det samme værelse på de forskellige portaler enten koster det samme, eller at der er tale om helt minimale prisforskelle. De er af den opfattelse, at de helt store portaler kvæler konkurrencen, som følge af at de sidder tungt på markedet. Dansk Erhverv undrer sig derfor over, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen endnu ikke for alvor er trådt ind i sagen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Dansk Erhverv har i øjeblikket to meget forskellige opfattelser af, hvor stor indvirkningen af bookingportalernes ophævelse af prisklausulerne med hotellerne har på konkurrencen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mener dog, at begge parter har foretaget mindre undersøgelser, hvorfor det, som tidligere nævnt, ikke giver et reelt indblik i konkurrencesituationen på markedet.

Den fælles europæiske undersøgelse

På nuværende tidspunkt afventer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen resultatet af en EU-undersøgelse, som forventes mere detaljeret at belyse virkningerne af, at portalerne har ændret politik. Når resultatet foreligger, vil styrelsen sammenholde dette med de resultater, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Dansk Erhverv er kommet frem til og først derefter tage stilling til, om der er et særligt behov for at foretage yderligere selvstændige undersøgelser af hotelbookingmarkedet i Danmark.

Læs mere