Gratis arbejdskraft i sportens verden

I midten af marts 2017 kom det frem, at flere håndboldspillere i KIF Kolding København i flere tilfælde ikke havde modtaget løn til tiden. Hvad mange ikke ved, berettiger dette forhold spillerne til en ophævelse af kontrakten.

06-04-2017 | Sportsret

Hver dag anstrenger mange unge talentfulde håndbold- og fodboldspillere sig for at komme gennem sportens nåleøje og skabe sig selv en tilværelse som professionel sportsudøver. Tilværelsen som professionel håndbold- eller fodboldspiller er uden tvivl en af de mest promoverede såvel i Danmark som i udlandet. Med den store mediebevågenhed og heltedyrkelse følger imidlertid en mindre interesse for professionelles arbejds- og ansættelsesvilkår.

Én ting er pressens og omverdenens interesse for sportens verden. Noget andet er, hvad professionelle håndbold- eller fodboldspillere rent juridisk skal finde sig i, når det eksempelvis kommer til manglende eller forsinkede løn- og bonusudbetalinger.

Af Dansk Håndbold Forbunds (DHF) standardspillerkontrakt fremgår det, at manglende eller for sen udbetaling af løn, bonus og feriepenge anses som væsentlig misligholdelse af kontrakten fra klubbens side. I standardkontraktens pkt. 11.5 fastslås det, at håndboldspilleren i tilfælde af manglende lønudbetaling eller gentagen forsinkelse med udbetaling af løn, bonus eller feriepenge umiddelbart er berettiget til at begære kontrakten ophævet af DHF’s Voldgiftsret og kræve spillercertifikatet udleveret af klubben.

På fodboldens område fastslår Dansk Boldspil-Unions (DBU) standardspillerkontrakts afsnit 4, at i tilfælde af at klubben væsentligt eller gentagne gange misligholder kontrakten, er spilleren berettiget til straks at ophæve kontrakten og fremsætte krav om eventuel erstatning. Af DBU’s reglementer fremgår, at klubben misligholder kontrakten, hvis klubben ikke betaler løn, bonus med videre. I afsnit 4, § 3A.1 i DBU’s standardkontrakt bestemmes, at funktionærlovens regler om misligholdelse finder anvendelse i kontrakter, der følger overenskomsten indgået mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at funktionærlovens § 3, stk. 2, jf. stk. 3 fastslår, at en spiller, der ophæver kontrakten på grund af grov misligholdelse fra klubbens side, i alle tilfælde har krav på tre måneders løn, uanset om spilleren opnår ansættelse i en den klub eller noget andet sted. Hvis spilleren ikke er opmærksom på dette forhold, vil spilleren risikere at gå glip af, at han eller hun i en tre måneders periode vil kunne oppebære dobbeltløn.

Sportens internationale voldgiftsret, Court of Arbitration for Sport (CAS) har i flere tilfælde fastslået, at manglende eller for sen udbetaling af løn, bonus med videre kan berettige en fodboldspiller til at ophæve sin kontrakt uden at ifalde økonomiske eller sportslige sanktioner i henhold til FIFA’s regelsæt på området. Endvidere har CAS fastslået, at fodboldspilleren kun kan ophæve kontrakten i tilfælde af manglende eller for sen lønudbetaling, hvis fodboldspilleren forinden opfylder to praksisskabte betingelser. Du kan læse mere om betingelserne i denne afhandling, som er skrevet af vores sportsretlige rådgiver, advokatfuldmægtig Kristian Futtrup Kjær og som netop er blevet offentliggjort i Retsvidenskabeligt Tidsskrift.

Har du behov for hjælp?

Står du i en situation, hvor din klub ikke udbetaler løn, bonus, feriepenge m.m. til tiden, og er du i tvivl om, hvordan du udformer en korrekt påkravsskrivelse, eller om den manglende eller gentagne forsinkede lønudbetaling giver dig mulighed for at ophæve din kontrakt, er du altid velkommen til at kontakte vores højt specialiserede sportsretsrådgivere.