Forkert timing i forbindelse med klubskifte kan koste millioner i skat

Sommerens transfervindue åbner snart. TVC Victory bringer derfor et lille udsnit af de skatteregler, der er vigtige at være opmærksom på i forbindelse med transferaktivitet mellem danske og udenlandske klubber, da en manglende opmærksomhed eller forkert timing kan koste mange penge.

Forskerskatteordningen

Den såkaldte ”forskerordning” giver mulighed for i op til fem år at blive underlagt en særdeles fordelagtig beskatning på 26 % af sin danske lønindkomst, herunder feriepenge, bonusser mv.

Har du ikke indenfor de seneste 10 år været skattepligtig til Danmark, og kommer du i gennemsnit til at tjene mere end DKK 63.700 om måneden hos en dansk arbejdsgiver, opfylder du som udgangspunkt betingelserne for at anvende forskerskatteordningen i forbindelse med tilflytningen til Danmark.

I praksis er det ofte de tidsmæssige og økonomiske kriterier, som rådgivere, klubber og sportsudøvere har for øje, når de skal vurdere, om forskerordningen kan anvendes.

Derimod er knap så mange opmærksomme på, at alene en forkert timing i handlingerne i forbindelse med tilflytningen til Danmark kan medføre, at du ikke kan anvende ordningen.

Et eksempel herpå er, at du ikke må flytte hertil for tidligt, inden du starter i den nye klub. Efter gældende praksis accepteres ophold af en varighed på indtil 1 måned forud for ansættelsesforholdets påbegyndelse. Overskrides denne 1-måneds frist kan du som altovervejende udgangspunkt ikke anvende forskerordningen.

Har du forhandlet sig frem til en 4-årig kontrakt med en løn op DKK 1.500.000 om året, vil den manglende adgang til at anvende forskerordningen lidt firkantet betyde, at du kan se frem til en beskatning på ca. 55 % fremfor 26 %. 

Skattenedsættelse i Danmark

Står du som sportsudøver overfor et udlandsskifte, er det ikke usædvanligt, at du ønsker at bevare din bolig i Danmark, for på den måde at have et opholdssted, når du er i Danmark for at besøge familie og venner.

Som udgangspunkt er konsekvensen heraf dog, at den fulde skattepligt til Danmark opretholdes, hvilket betyder, at Danmark som udgangspunkt har beskatningsretten til alle indtægter i hele verden, som du modtager.

Med et af verdens højeste skattetryk på lønindkomst, er dette sjældent hensigtsmæssigt i forhold til i stedet at blive underlagt beskatning i udlandet.

Efter omstændighederne er der dog mulighed for helt eller delvist at undgå dansk skat og samtidig opretholde en bolig i Danmark. Betingelserne er bl.a., at du opholder dig uden for Danmark i mere end 6 måneder, og at opholdene i Danmark ikke er erhvervsmæssige og ikke overstiger 42 dage i 6 måneders perioden.

I rigtig mange tilfælde – særligt hvis du er skiftet til en klub, der ligger langt væk fra Danmark - kan det være en særdeles hensigtsmæssig ordning at være underlagt, da du ofte opnår en større skattebesparelse. Omvendt kan ordningen vise sig uhensigtsmæssig i de tilfælde, hvor du er skiftet til en klub, der geografisk er tættere beliggende på Danmark.

Forskellen skyldes, at der kan være skrappe bevismæssige krav forbundet med ordningen, hvorfor du risikerer at skulle redegøre ret udførligt for dine ophold. Hvis du eksempelvis bor i køreafstand til Danmark, kan det dermed være sværere at bevise, at du ikke har opholdt dig i Danmark, hvilket ikke i samme omgang gør sig gældende, hvis du bor langt væk.

Hensigtsmæssigheden af denne ordning skal derfor altid vurderes konkret.

Brug for rådgivning?

Står du foran enten en til- eller fraflytningen fra Danmark i forbindelse med det kommende transfervindue, viser ovenstående regler, at det kan være særdeles værdifuldt at tage en skatterådgiver med på råd, da anvendelse af diverse særlige skatteordninger kræver indsigt og timing.

TVC Victory har den fornødne ekspertise til at sikre den bedst mulige løsning for sportsudøvere, der står foran et skifte til eller fra udlandet.

Har du behov for en uforpligtende drøftelse omkring dine muligheder, er du velkommen til at kontakte os.