Børsen: Investorer kan ende i endnu mere risikable projekter

Et nyt lovforslag, der skal sætte en stopper for skattetænkning i forbindelse med investeringer gennem såkaldte K/S-projekter, vil skabe efterspørgsel på alternative investeringsformer.

03-01-2017 | Skatter og afgifter

K/S-investeringer i solcelle- og vindmølleprojekter er hidtil blevet anvendt til at opnå bedre fradragsmuligheder. 

Årets sidste måneder er normalt højsæson for K/S-investeringer, hvorigennem investorer kan opnå et fordelagtigt skattefradrag. Ifølge Partner Morten Breum-Leer har investorerne via K/S-investeringer kunnet nedbringe topskatten flere år i træk. 

"Hvis du får skatterabat i dag, kan det godt være, at du skal aflevere penge om mange år, men du kan også bare vælge at investere i et nyt projekt til den tid. Dermed kan du godt opnå en situation, hvor du ikke betaler den topskat, du ellers skulle have betalt," siger Morten Breum-Leer til Børsen. 

De nye regler gør det dog umuligt at udskyde skatten, og det kommer sandsynligvis til at påvirke lysten til at investere i K/S'er. TVC Advokatfirma forventer, at det nye lovforslag vil skabe en efterspørgsel på alternative investeringsformer, hvor det er muligt at slippe billigere i skat.

Partner Morten Breum-Leer siger til Børsen: "Så længe man har et højt skattetryk i Danmark, vil man opleve, at der er en interesse for at betale mindre i skat. Historisk har tingene bare flyttet sig et nyt sted hen, når man har lukket en mulighed. Man rammer noget konkret, som man har set sig sur på, men jeg tror ikke, at man får stoppet interessen. Så på den måde kan man godt sige, at det ligner symbolpolitik."

Alternative konstruktioner vil se dagens lys

For at opnå et tilsvarende skattefradrag skal man lave investeringen som et interessentskab, også kaldet I/S. Risikoen i I/S-konstruktioner er dog højere end ved et K/S, idet alle investorerne hæfter personligt og solidarisk.

Morten Breum-Leer fortæller til Børsen, at han forventer, at K/S-udbydere vil rette opmærksomheden mod I/S'er, hvor man har forsøgt at begrænse risikoen for de private investorer. 

"Jeg kunne godt forestille mig, at vi kommer til at se nogle konstruktioner med interessentskaber, hvor du godt nok har hæftelsen, men hvor du forsøger at afdække risikoen så meget, at det kommer til at ligne et K/S. Der sidder måske allerede nogle, som prøver at strikke det sammen," siger han. 

Læs artiklerne ”Investorer kan ende i endnu mere risikable projekter” og ”Ny lov bremser lukrativ skattefinte i sol og vind”, som er bragt af Børsen d. 3. januar 2017.

Læs mere