Advokat (L) Henrik Rahbek indtræder som indehaver i TVC Advokatfirma

Som led i en fortsat styrkelse af TVC Advokatfirmas skatteafdeling er advokat (L), HD (R) Henrik Rahbek indtrådt som indehaver i TVC Advokatfirma med virkning fra d. 1. marts 2017.

06-03-2017 | Skatter og afgifter

Henrik Rahbek blev ansat som stud.jur. i TVC Advokatfirma tilbage i 2008 og blev advokat i 2014. Henrik beskæftiger sig med offentligret, herunder særligt skatte- og afgiftssager.

”Henrik har ydet en kæmpe indsats for TVC Advokatfirma, og det er derfor en stor fornøjelse for os at byde Henrik velkommen i ejerkredsen,” siger managing partner Torben Bagge.

Henrik har møderet for landsretten og har ført en lang række sager i det administrative klagesystem samt ved domstolene over hele landet. Desuden underviser Henrik som ekstern lektor ved Aarhus Universitet.