Vellykket delsalg af SVM Automatik A/S

SVM Automatik A/S har igennem en årrække oplevet en markant vækst. Efter interesse fra en international koncern er en andel af aktierne i selskabet nu solgt, og SVM har hermed sikret optimale betingelser for yderligere vækst i de kommende år.

Familievirksomheden SVM Automatik A/S er pr. 28. januar 2016 delvist overdraget til den italiensk baserede leverandør til farmaindustrien, Stevanato Group.

TVC Advokatfirma har rådgivet brødrene Lars Hansen og Mogens Hansen, der er de tidligere 100 % ejere af SVM Automatik A/S, igennem salgsprocessen. Vi har rådgivet om etablering af et samlet aftalegrundlag, som giver rammerne for både det nu gennemførte delsalg og det fremadrettede fælles ejerskab.

Åbenlyse synergier danner grobund for fortsat vækst

Stevanato Group er førende i produktion af ampuller til diabetesbehandling, glas til medicinalindustrien, glas-formnings- og inspektionsmaskiner til medicinalindustrien. Koncernen beskæftiger mere end 2.400 medarbejdere og sælger sine produkter i mere end 150 lande.

SVM Automatik A/S er specialiseret i at designe og udvikle kundetilpassede løsninger indenfor process, montage og pakning primært til den farmaceutiske industri. Lars Hansen udtaler i forbindelse med overdragelse:

"Der er en række åbenlyse synergier mellem vore virksomheder, og vi glæder os til at fortsat vækste vore virksomheder internationalt. Vi deler mange værdier og strategiske tanker med Stevanato Group, og vi vil fortsat aktivt udvikle vores forretning med det samme stærke lederteam."