Lovliggørelse af kapitalejerlån vedtaget

Folketinget har vedtaget, at kapitalejerlån til alle typer af kapitalejere skal lovliggøres pr. 1. januar 2017 under opfyldelse af en række betingelser.

08-12-2016 | Selskabsret

Kapitalejerlån bliver selskabsretligt lovliggjort på følgende betingelser:

  1. Kapitalejerlånet skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver.
  2. Kapitalejerlånet skal ydes på markedsvilkår.
  3. Beslutning om at yde kapitalejerlån skal træffes af generalforsamlingen eller af selskabets ledelse efter bemyndigelse fra generalforsamlingen.
  4. Kapitalejerlånet må ikke udgøre et større beløb, end der er foreslået af selskabets centrale ledelsesorgan.
  5. Beslutningen om at yde kapitalejerlån kan først træffes efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport.

Lovliggørelse af eksisterende kapitalejerlån

Der mulighed for at lovliggøre ulovlige kapitalejerlån efter de hidtil gældende regler. Det sker ved, at selskabet senest på den førstkommende generalforsamling efter den 31. december 2016 træffer beslutning om at opretholde kapitalejerlånet ved opfyldelse af de ovenfor oplistede betingelser for lovlige kapitalejerlån. Selskabet skal herefter senest på tidspunktet for fristen for indsendelse af den første årsrapport, der indsendes efter den 31. december 2016, kunne dokumentere over for Erhvervsstyrelsen, at kapitalejerlånet opfylder betingelserne.

Har man ydet ulovlige kapitalejerlån eller i øvrigt har spørgsmål til de nye regler, er man naturligvis velkommen til at kontakte os med henblik på en uforpligtende drøftelse heraf.

Læs mere