A-brevet er afskaffet – hvad gør man så?

A-brevet blev afskaffet pr. 1. juli 2016. Benyttede du tidligere A-breve ved påkrav i opsigelser, ophævelser, varslinger, reklamationer, advarsler osv., så skal du huske at omstille din postrutine.

28-11-2016 | Selskabsret

Det velkendte brev med ca. 1 dags omdelingstid findes ikke mere. Det får betydning for alle dem, der anvender postbesørgelse af forsendelser, som skal leveres til modtageren inden en given frist. Disse har før benyttet A-breve, ofte i kombination med en afleveringsattest. Med A-brevet var afsenderen rimelig sikker på dag-til-dag-levering, og med afleveringsattesten fik afsenderen en kvittering for, at forsendelsen var indleveret til postbesørgelse, hvornår forsendelsen var afleveret til modtageren, samt på hvilken måde aflevering var sket.

Det nye ”standardbrev” er det hidtidige ”B-brev”, og produktet hedder blot ”Brev”. Servicemålet hos Postnord (Post Danmark) for Brev-produktet er omdeling til adressaten senest efter 4 hverdage, ekskl. lørdag. Det vil sige, at et Brev indleveret tirsdag først kan forventes afleveret efter 5 dage om mandagen i næste uge. Et Brev kan indleveres med afleveringsattest. Et Brev kan indleveres i postkasser og på posthuse, og frankering kan ske via de sædvanlige metoder, dvs. frimærker, mobilporto, online brevporto, frankeringsmaskine og PP-påtryk. Prisen for et Brev op til 100 gr. omdelt i Danmark er 16 kr.

Alternativet til A-brevet er et ”Quickbrev”. Servicemålet på dette produkt er dag-til-dag levering. Brevet skal mærkes ” Q ” til venstre for portokoden. Frankering kan ske med de sædvanlige frankeringsmetoder, på nær frimærker. Quickbreve kræver særlige postrutiner, da brevet ikke kan indleveres i de almindelige postkasser, men skal afleveres på posthuset eller i erhvervsindleveringer. Quickbreve kan kombineres med afleveringsattest. Prisen for et Quickbrev op til 100 gr. er 27 kr., og brevet kan kun omdeles i Danmark.

Har du brug for at få dit brev hurtigt frem, bør du fremover benytte Quickbrevet og tilkøbe en afleveringsattest, hvis du senere har behov for at kunne dokumentere indlevering og omdeling af dit brev. Du er samtidig nødt til at aflevere Quickbrevet fysisk på posthuset og anvende de andre frankeringsmetoder end frimærker. Erhvervskunder kan dog få særlige løsninger.

Som alternativ til Postnord kan et brev trods alt stadig overbringes til adressaten af dig selv eller omdeles via kurér – og begge med behørig kvittering for adressatens modtagelse.

Det er ikke givet på forhånd, at du kan benytte e-mail til alle former for skriftlige meddelelser til adressater, navnligt påbud af forskellig art. Inden for nogle retsområder kræver det særskilt aftale, hvis særlige former for meddelelser skal kunne udveksles via e-mail.