Profile.png

Simon Clark

Partner, Advokat (H)

kontakt

Simon Clark er partner i TVC Advokatfirmas afdeling for skatte- og selskabsrådgivning.

Han har omfattende erfaring med rådgivning om mangeartede skatte- og selskabsretlige problemstillinger. Han rådgiver således blandet andet om omstruktureringer, herunder spaltning og fusion af både selskaber og personligt drevne virksomheder, generationsskifte, stiftelse af holdingselskaber og skattemæssige og aftaleretlige hovedaktionærforhold.

Han rådgiver også om skattemæssige forhold ved personer og virksomheders til- og fraflytning, beskatning af udlandsdanskere og overdragelse af aktiver, ligesom han bistår med skattemæssig risikoafdækning ved indhentelse af bindende svar omhandlende blandet andet værdiansættelse af aktiver.

I sin rådgivning har Simon altid en ambition om at yde det bedste og skræddersy den optimale løsning samt tænke kommercielle forhold ind som en integreret del af den samlede ydelse.

Simon fører desuden klage- og retssager om forskellige skattemæssige forhold, ligesom han har stor erfaring som forsvarer i sager om økonomisk kriminalitet.

Uddannelse

  • Cand.jur.
  • Advokat

Sprog

  • Engelsk
  • Dansk

Specialer

Lokation

  • København