pll_cv.png

Peter Lunau Larsen

Partner, Advokat

kontakt

Peter Lunau Larsen er advokat og partner i TVC Advokatfirma. Han arbejder primært med rådgivning relateret til moms og afgifter og dertil knyttede områder. Peter har i den forbindelse håndteret et meget betydeligt antal sager for såvel private virksomheder, forsyningsvirksomheder og offentlige myndigheder overfor Skattestyrelsen.

Peter har herigennem opnået en indgående helhedsforståelse for de heraf afledte økonomiske effekter og dertil beslægtede områder, som f.eks. tilskud og forsyningsretlige forhold. Han har i sit arbejde opbygget en betydelig erfaring med helhedsorienteret rådgivning indenfor teknisk og økonomisk komplicerede områder og ofte med en tilskuds- og energiafgiftsmæssig vinkel, som f.eks. overskudsvarmeaftaler og lignende.

Ligeledes har Peter en dyb forståelse af den momsmæssige behandling af projekter indenfor udvikling af fast ejendom, hvor han som rådgiver er involveret i den samlede strukturering af sådanne projekter.

Endelig indgår Peter jævnligt i forskellige former for interessevaretagelse for virksomheder ved lovgivningsarbejde.

Uddannelse

  • Advokat

Sprog

  • Dansk
  • Engelsk

Specialer

Lokation

  • Aarhus
God rådgivning kommer af en ægte interesse for og dyb forståelse af klientens behov, og en god personlig kemi.