PLLny.png

Peter Lunau Larsen

Partner, Advokat

kontakt

Peter Lunau Larsen er advokat og partner i TVC Advokatfirma. Peter arbejder primært med strukturel skatterådgivning og de hertil relaterede erhvervsretlige områder, blandt andet indenfor etablering af virksomhed, omstrukturering og generationsskifte. Peter har i den forbindelse håndteret et meget betydeligt antal sager for både private virksomheder, forsyningsvirksomheder og offentlige myndigheder overfor Skattestyrelsen.

Peter har i 20 år haft et særligt fokus på moms og afgifter og dertil knyttede områder. Peter har herigennem opnået en indgående helhedsforståelse for de heraf afledte økonomiske effekter og dertil beslægtede områder som f.eks. tilskud og forsyningsretlige forhold. Han har i sit arbejde opbygget betydelig erfaring med helhedsorienteret rådgivning indenfor tekniske og økonomiske komplicerede områder – ofte med en tilskuds- og energiafgiftsmæssig vinkel som f.eks. overskudsvarmeaftaler og lignende.

Ligeledes har Peter en dyb forståelse af den skatte-, moms- og afgiftsmæssige håndtering af projekter indenfor udvikling af fast ejendom, hvor han som rådgiver er involveret i den samlede strukturering af sådanne projekter.

Endelig indgår Peter jævnligt i forskellige former for interessevaretagelse for virksomheder ved lovgivningsarbejde.

Uddannelse

  • Advokat

Sprog

  • Dansk
  • Engelsk

Specialer

Lokation

  • Aarhus
God rådgivning kommer af en ægte interesse for og dyb forståelse af klientens behov, og en god personlig kemi.