Lotte Lundin TVC Advokatfirma

Lotte Lundin

Advokat (L)

kontakt

Sekretær

Mie Skydt Nielsen

Lotte Lundin arbejder primært med insolvensret. Lotte blev ansat hos TVC Advokatfirma i 2011 og har haft møderet for Landsret siden 2013.

Lotte er medhjælper i skifteretten i Roskilde i gældssaneringssager og konkursboer. Derudover beskæftiger Lotte sig med personskadeerstatningssager samt retssagsbehandling.

Lotte er certificeret insolvensadvokat (april 2017-april 2020) via Danske Insolvensadvokater.

Uddannelse

  • Cand.jur.
  • Advokat

Sprog

  • Engelsk
  • Dansk

Specialer

Møderet

  • Landsret (L)

Lokation

  • Roskilde

Øvrige aktiviteter

Medlem af Danske Insolvensadvokater