Lars Kristian Kjær

Advokat, HD (R)

Kontakt

D: 87347554

M: 30903974

E: lkk@tvc.dk

LINKEDIN
VCARD

Lars Kristian Kjær er advokat hos TVC Advokatfirma. Lars beskæftiger sig med området skatter- og afgifter, og har især sin ekspertise inden for selskabs- og skatteret, og herunder med virksomhedsomdannelse, omstruktureringer, kapitalfremskaffelse og generationsskifte af ejerledede virksomheder. 

Lars er drevet af at gøre en forskel for sine klienter ved at give konkrete og praktisk anvendelige redskaber. Som klient kan man forvente at blive mødt med åbenhed, engagement og kommerciel forståelse. Derudover er Lars yderst stærk, når det handler om regnskab og økonomistyring.

Foruden sin erfaring som advokat har Lars relevant erfaring fra kurser såvel som fra sin efteruddannelse som HD-R.