KSM_.png

Kristina Sønderkær Mortensen

Stud.jur.

kontakt

Kristina Sønderkær Mortensen hjælper afdelingens jurister med sagsarbejde, udarbejder udkast til notater og oplæg, forbereder retssager, eksempelvis udkast til processkrifter og vidnespørgsmål, finder domme, lovforarbejder mv.

Lokation

  • Aarhus