kba ingen baggrund.png

Kaspar Bastian

Partner, Advokat (H)

kontakt

Kaspar Bastian er advokat og partner i TVC Advokatfirma og er, med mere end 20 års erfaring, en af Danmarks førende specialister inden for skatte- og afgiftsret og skatte- og afgiftsproces.

Kaspar har møderet for Højesteret og har løbende ført et betydeligt antal sager ved skattemyndighederne, Landsskatteretten, domstolene og EU-Domstolen om selskabers, virksomheders og privatpersoners skatteforhold, moms, told og afgifter. Kaspar repræsenterer klienter på alle stadier af tvister med skattemyndighederne. Herunder i forbindelse med indledende undersøgelser og forespørgsler fra skattemyndighedernes side, strategiske overvejelser, forligsovervejelser, klagesager og retssager. I de senere år har Kaspar opbygget stor erfaring inden for transfer pricing og har med stor succes repræsenteret virksomheder i transfer pricing sager.

Kaspar har endvidere bred erfaring med rådgivning vedrørende en lang række skatte- og afgiftsretlige forhold, herunder bl.a. selskabsskatteret og erhvervsskatteret i bred forstand, samt skat i forbindelse med til- og fraflytning, internationale skatteforhold og løsning af dobbeltbeskatningsproblemer.

Kaspar har også betydelig erfaring med skattestrafferetlige forhold. Dette gælder såvel egentlige straffe- og bødesager som selvanmeldelser og håndtering og berigtigelse af fejl ved indberetninger mv. til skattemyndighederne.

Udover skatteretten beskæftiger Kaspar sig desuden med retssager i bred forstand, herunder erstatningsret, rådgiveransvar og sager inden for det offentlige område, ligesom han repræsenterer klienter i sager om økonomisk kriminalitet. Kaspar har desuden erfaring med regulatoriske forhold og disciplinærsager inden for bl.a. revisorbranchen.

Kaspar er forfatter og medforfatter til adskillige artikler og to bøger om skatteretlige og skatteprocessuelle emner.

Uddannelse

  • Cand.jur.
  • Advokat
  • LL.M.

Specialer

Møderet

  • Højesteret (H)

Fokusområder

Lokation

  • København
  • Aarhus

Øvrige aktiviteter

Kursusvirksomhed vedrørende skatteretlige emner
Underviser på Master i Skat (AAU)
Forfattervirksomhed vedrørende især skatteretlige emner