Jacob Girke Nordlander

Partner, Advokat

kontakt

Sekretær

Linda Grentzmann

Jacob er advokat og partner i TVC Advokatfirma. Jacob rådgiver primært inden for den generelle skatte- og erhvervsret i bred forstand og har et dybdegående kendskab til omstruktureringer, skatteoptimale selskabsstrukturer, sambeskatningsforhold, generationsskifte (private client), beskatning af fast ejendom, hovedaktionærbeskatning, grænseoverskridende transaktioner samt selskabs- og virksomhedsbeskatning i almindelighed.

Jacob rådgiver et bredt spektrum af klienter - både fra store internationale klienter til klienter i SMV-segmentet.

Endelig har Jacob betydelig undervisningserfaring af både rådgivere og klienter.

Uddannelse

  • Cand.jur.

Sprog

  • Dansk
  • Engelsk

Specialer

Lokation

  • Aarhus