Helene Treschow TVC Advokatfirma

Helene Treschow

Advokat

kontakt

Helene Treschow har siden 2006 næsten udelukkende beskæftiget sig med familieret, herunder særligt forældremyndighed, børns bopæl og samvær.

Helene har deltaget i adskillige møder i Statsforvaltningerne og ført et stort antal forældremyndigheds- og bopælssager ved domstolene.

Herudover beskæftiger Helene sig også med generel familieret; herunder børnebidragssager, skilsmisser, ægtefællebidragssager, bodelinger, rådgivning af ugifte samlevende, rådgivning af (kommende) ægtepar, ægtepagter og testamenter, inklusiv børnetestamenter.

Udover en høj faglig standard lægger Helene stor vægt på værdier som troværdighed og empati. Helene har en stor indlevelsesevne og vægter også den menneskelige vinkel højt, da den, sammen med den høje faglighed, er med til at skabe den bedste og rette rådgivning, som Helene siger og tilføjer: “Jeg beskæftiger mig med forhold, der har afgørende betydning for vores liv og livskvalitet, så jeg sætter en ære i at gøre en forskel for de mennesker, jeg møder på min vej.”

Uddannelse

  • Cand.jur.
  • Advokat

Sprog

  • Dansk
  • Engelsk

Specialer

Lokation

  • Roskilde

Øvrige aktiviteter

Medlem af Danske Familieadvokater

Del af ekspertpanelet på Vores Børns brevkasse på www.baby.dk

Frivillig rådgiver i Maryfondens projekt “Råd til Livet”, hvor Helene rådgiver voldsramte kvinde på kvindekrisecentre

Bidrager løbende med artikler om familiejura, hovedsageligt om delebørnsfamilier, til diverse medier

Advokat og juridisk rådgiver på Campus Køge, Sjællands Universitetshospital Køge og Roskilde samt Professionshøjskolen Absalon

Står til rådighed for journalister indenfor sine fagområder

Jeg står last og brast med mine klienter hele vejen, fordi jeg har deres tillid og dét forpligter