Frederik Herholdt Wimfeldt TVC Advokatfirma

Frederik Herholdt Wirnfeldt

Stud.jur.

kontakt

Frederik Herholdt Wirnfeldt hjælper afdelingens jurister med sagsarbejde, udarbejder udkast til notater og oplæg, forbereder retssager, eksempelvis udkast til processkrifter og vidnespørgsmål, finder domme, lovforarbejder mv.

Lokation

  • Aarhus