Charlotte Spanggaard Theilmann

Advokatfuldmægtig

Kontakt

D: +45 87 34 75 67

M: +45 22 97 80 08

E: cth@tvc.dk

LINKEDIN
VCARD

Charlotte Spanggaard Theilmann er advokatfuldmægtig i TVC Advokatfirma. Charlotte er tilknyttet vores afdeling for formueret, og skal primært beskæftige sig med sager vedrørende eksempelvis insolvensret, erstatningsret, selskabsret, ejendomsret, kontraktret og købsret.

Charlotte har erfaring med erhvervsrådgiving i bred forstand, herunder f.eks. med retssagsbehandling og erhvervsretlige emner inden for ansættelses-, persondata- og erhvervsretlige emner.