CEB_.png

Cecilie Bertelsen

Stud.jur.

kontakt

Cecilie er stud.jur. i TVC Advokatfirma. Cecilie arbejder i afdelingen for Insolvens og Inkasso, hvor hun hjælper afdelingens jurister, primært Kristian Haagen Larsen, med sagsarbejde. Cecilie møder selvstændigt i juridiske fogedmøder, og hun deltager på egen hånd i bestigelser, udkørende fogedforretninger mv. Cecilies arbejde består derudover primært i at udarbejde udkast til diverse processkrifter, undersøgelser og notater af juridisk litteratur og praksis, behandling af konkursboer mv.  

Lokation

  • Aarhus