Persondatabeskyttelse

Den 25. maj 2018 trådte de nye regler for håndtering af persondata i kraft. Reglerne stiller store krav til virksomheder og myndigheder, som skal have styr på opbevaring og behandling af persondata. Konsekvenserne ved ikke at overholde reglerne er store. Vores advokater hjælper din virksomhed, så I undgår store bøder og erstatningskrav samt negativ medieomtale og utilfredse medarbejdere og kunder.

Som virksomhed er det altafgørende, at I har styr på den persondata, I håndterer. Den 25. maj 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft og kort tid forinden blev den ny nationale persondatalov vedtaget.

Med de nye regler følger udsigten til – og risikoen for - et langt større bødeniveau end tidligere. Med GDPR er bødeansvaret op til 20 mio. euro eller 4 % af virksomhedens samlede globale koncernomsætning, hvis ikke I efterlever persondataforordningens krav. Derudover risikerer I at lide datatab, blive anmeldt for databrud og negativ PR-omtale i den forbindelse, som kan føre til svigtende kundetillid.

Vores advokater står klar til at hjælpe, så I kan komme i mål med at overholde de nye regler.

Sammen med dygtige samarbejdspartnere hjælper vi dig med at få et overblik over forordningens konsekvenser for din virksomhed. Vi hjælper jer med at klassificere og kortlægge virksomhedens persondata, således at indsatsen kan prioriteres mod de områder, der giver de største udfordringer.

Vi sikrer det fornødne overblik over jeres data og afdækning af jeres risici. Dernæst hjælper vi med at prioritere de enkelte indsatsområder og kommer med konkrete handlingsplaner og forslag til, hvordan I sikrer compliance med persondataforordningen. TVC Advokatfirma tilbyder endvidere hjælp til implementering af handlingstiltag, som sikrer compliance og samtidig kan være med til at effektivisere processer og dataflow.

Som virksomhed må I ikke undervurdere medarbejdernes rolle i overholdelse af de nye regler. Vi tilbyder derfor at stå for den interne undervisning, således at alle medarbejdere er klædt på til at håndtere de nye arbejdsgange vedrørende persondata. Internt kendskab til de nye regler er med til at sikre tryghed hos ledelse og medarbejdere.

Vi hjælper jer med:

  • Risikoanalyse
  • Handlingsplan
  • Databehandleraftale
  • Beredskabsplan ved eksempelvis sikkerhedsbrud
  • Compliance manual
  • Undervisning 
  • Workshops

Kontakt en af vores advokater nedenfor for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe jer.

Læs også vores Q&A: 10 ofte stillede spørgsmål om databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Kontakt

Mads Balle Christensen

Advokat, CIPP/E

D: +45 87 34 75 64

M: +45 22 50 25 71

E: mac@tvc.dk