Agent- og forhandlerforhold

Indgåelse af langvarigt samarbejde mellem produktionsvirksomheder/importører på den ene side og formidlere, hvad enten det er forhandlere eller agenter på den anden side, har en væsentlig betydning for væksten i mange virksomheder. Vi rådgiver bl.a. produktionsvirksomheder, importører, distributører, forhandlere og handelsagenter om disse salgssamarbejder.

Ofte vælger mange en ”gentleman agreement”, når man indgår aftale om salgssamarbejde, hvad enten det er i Danmark eller på eksportmarkederne, men det er som i så mange andre forhold utroligt vigtigt at få lavet en forventningsafstemning i en skriftlig kontrakt.

Vi har mangeårig erfaring med at rådgive produktionsvirksomheder, importører, distributører, forhandlere og agenter og har stor indsigt i de behov begge parter har i forbindelse med indgåelse af et sådant salgssamarbejde. 

Vi har ligeledes meget stor erfaring med at rådgive parterne i sådanne salgssamarbejder, når samarbejdet ikke længere fungerer i henhold til forventningerne og med strategisk at tilrettelægge, hvordan samarbejdet enten skal ændres eller bringes til ophør.

Når man skal indgå en aftale om salgssamarbejde med en anden part, er det vigtigt at være velforberedt, inden forhandlingerne går i gang. Det er vigtigt at afdække, om der er særlige forhold, der skal tages højde for i parternes samarbejde, og som derfor skal indarbejdes i kontrakten.

Vi lægger vægt på at fungere som aktiv rådgiver og sparringspartner i alle aspekter omkring kontraktindgåelse med henblik på at sikre de rette individuelle løsninger for vores kunder.

Vores bistand og rådgivning omfatter blandt andet følgende:

  • Rådgivning vedrørende og udarbejdelse af agent- og forhandleraftaler
  • Håndtering af IP-rettigheder
  • Vurdering af konkurrenceretlige forhold
  • Udarbejdelse af overdragelsesaftaler
  • Rådgivning i forbindelse med ændringer af kontrakter
  • Rådgivning i forbindelse med ophør af kontrakter
  • Alle former for bistand i forbindelse med konflikter