Praksisoverdragelser

Køb eller salg af en praksis er oftest resultatet af en længerevarende proces hos såvel køber som sælger. Vi har flere jurister, der beskæftiger sig med at rådgive læger, tandlæger, kiropraktorer m.fl. og har stor respekt for, at beslutningen om at købe, afhænde eller opdele sin praksis, er vanskelig og kræver en kompetent og tilgængelig sparringspartner.

Sundhedssektoren udgør et af vores fokusområder, og vi har flere jurister, der beskæftiger sig med at rådgive kunder indenfor dette segment.

Når man skal købe eller sælge en praksis, er det vigtigt at være velforberedt, inden forhandlingerne går i gang. Det skal afdækkes, om der er særlige forhold, som har indvirkning på prisfastsættelsen og vilkårene i handlen i øvrigt, eller som har betydning for de planer, køber har med praksis.

Vi lægger vægt på at fungere som aktiv rådgiver og sparringspartner i alle aspekter omkring praksisoverdragelsen med henblik på at sikre de rette individuelle løsninger for vores kunder, naturligvis med respekt for de gældende overenskomster.

Vores rådgivning omfatter blandt andet følgende:

  • Udarbejdelse af overdragelsesaftale
  • Gennemgang af relevante kontrakter og dokumenter vedrørende praksis
  • Overdragelse af praksislokaler
  • Håndtering af forhold vedrørende medarbejdere
  • Planlægning af selskabsstruktur og bistand med eventuel selskabsstiftelse
  • Etablering af generationsskifte og rådgivning om særlige forhold i den forbindelse
  • Rådgivning vedrørende opdeling af praksissamarbejder
  • Udarbejdelse af ejeraftaler og interessentskabskontrakter
  • Udarbejdelse af samarbejdsaftaler for klinikfællesskaber