Pengetankreglen – generationsskifte med skatte- og afgiftsmæssige fordele

Pengetankreglen har stor betydning ved generationsskifte af kapitalselskaber, da muligheden for at udskyde afståelsesbeskatningen efter successionsreglerne afhænger af, om betingelserne i pengetankreglen er opfyldt. I de nye regler om nedsættelse af gaveafgift har pengetankreglen også stor betydning for, om generationsskiftet kan gennemføres med nedsat gaveafgiftssats på 5 % gældende fra 2020.

Ved planlægning af generationsskifte spiller de skattemæssige aspekter ofte en afgørende rolle. Udløses der en stor beskatning ved overdragelsen, kan finansieringsbyrden for næste generation blive så omfattende, at det ikke er attraktivt endsige muligt at føre planerne om et generationsskifte ud i livet.

Kan selskabet overdrages med skattemæssig succession, undgår du, at der udløses en afståelsesbeskatning ved overdragelsen. Dermed undgår du en ofte stor skattebetaling, hvilket kan lette næste generations behov for finansiering markant. Skatten bortfalder ikke ved anvendelse af successionsreglerne, men udskydes til det senere tidspunkt, hvor næste generation sælger selskabet.

Når generationsskifte med succession ikke er en mulighed

Pengetankregel medfører, at selskaber, der er såkaldte pengetanke, ikke kan generationsskiftes med succession. Både sammensætningen af selskabets aktiver og selskabets indkomst har betydning for, om selskabet anses som en pengetank. Har selskabet overvægt af finansielle aktiver, f.eks. likvider, værdipapirer, eller er størstedelen af selskabets indtægter fra de finansielle aktiver, er der tale om en pengetank – og dermed vil selskabet ikke kunne overdrages med skattemæssig succession.

Generationsskifte med reduceret gaveafgiftssats

Endvidere er der i juni 2017 vedtaget nye regler om nedsættelse af bo- og gaveafgiftssatsen. Frem mod 2020 nedsættes satsen gradvist til 5 % fra den hidtil gældende sats på 15 %. Med de nye regler bliver afgiftssatsen reduceret med tilbagevirkende kraft allerede for 2016. Gaveoverdragelser, der opfylder betingelserne i regelsættet, udløser alene 13 % i gaveafgift. Fra 1. januar 2018 bliver afgiftssatsen reduceret betragteligt til 7 % – og i 2019 endnu en reduktion af satsen til 6 %, inden det forudsatte niveau på 5 % nås i 2020.

Et af de vigtigste elementer for at kunne generationsskifte med reduceret gaveafgiftssats er netop pengetankreglen. Det er ikke en forudsætning, at du vælger at generationsskifte med skattemæssig succession, men betingelserne for at kunne overdrage med skattemæssig succession skal blandt andet være opfyldt, hvis du vil udnytte den nedsatte gaveafgiftssats.

Står du overfor et snarligt generationsskifte?

Pengetankreglen har derfor en stor praktisk betydning ved tilrettelæggelse af generationsskifter. Hos TVC Advokatfirma arbejder vi dagligt med rådgivning vedrørende generationsskifte og har derfor indgående erfaring med og aktuel viden om tilrettelæggelse af generationsskifte under iagttagelse af pengetankreglen.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Planlægning af generationsskifte med succession
  • Pengetankreglen – rækkevidde samt sondring mellem finansielle og driftsrelaterede aktiver
  • Fordele og ulemper ved at overdrage med succession
  • Omstrukturering af pengetanke – deloverdragelser med succession
  • Indhentelse af bindende svar fra SKAT vedrørende generationsskifte
  • Udarbejdelse af selskabsretlige dokumenter samt øvrige relevante aftaler til gennemførelse af generationsskifte