Onshore og Offshore vindmøller samt solcelleanlæg

Det kræver en indgående indsigt i markedet for vindmøller og solcelleanlæg for at kunne opnå de bedste juridiske og kommercielle vilkår i de relevante aftaler. Vi rådgiver om alle aspekter inden for projektudvikling, overdragelse og investering i vindmølleprojekter og solcelleanlæg.

TVC Advokatfirma har med advokat Thomas Roldskov og advokat Christian Sauer nogle af Danmarks førende advokater på området, og begge har været involveret i projekter og investeringer inden for vindmøller og solcelleanlæg med en installeret kapacitet flere tusind megawatt i mere end 30 lande.  

Vi rådgiver aktører på alle niveauer inden for vindmøller og solcelleanlæg, herunder:

 • Projektudviklere og lodsejere
 • Energiselskaber
 • Private og institutionelle investorer,
 • Leverandører
 • Banker

Projektudvikling af vindmølleprojekter og solcelleanlæg

Juridisk rådgivning indenfor projektudvikling kræver erfaring. Det er essentielt at kende processen og problemstillinger fra opstart af et projekt med sikring af aftaler med lodsejere indtil anlægget er kommissioneret og producerer el.

Vi har været juridisk rådgiver for projektudviklere af vindmølleprojekter og solcelleanlæg, herunder nogle af de største onshore vindmølleprojekter i Danmark.  Samtidig har vi været rådgiver i forbindelse med de kommende kystnære havvindmøller og offshore projektet Kriegers Flak. I relation til offshore har vi erfaring både med åben dør proceduren og statslige udbud.  

Endelig har vi været involveret i projektudvikling i en række lande, hvor vi har assisteret danske projektudviklere overfor udenlandske advokater, rådgivere og øvrige interessenter i projekterne. Vi har erfaringen, kompetencen og indsigten i markedet til at sikre vores klienter de bedste aftaler under de givne forudsætninger.

Vi rådgiver bl.a. om:

 • Lodsejeraftaler og private rettighedsaftaler
 • Selskabsstruktur
 • Parkaftaler mellem ejere
 • VE-udbud
 • Værditabsordning
 • Finansieringsaftaler
 • Leveranceaftaler EPC-aftaler og multi-contracting.
 • Forsikring

Overdragelse og investering i vindmølleprojekter og solcelleanlæg

I forbindelse med danske og internationale investeringer og erhvervelse af vindmølleanlæg og solcelleanlæg er det helt afgørende at få afdækket de væsentlige investeringsforudsætninger for herigennem at konstatere om risici og afkastet ved investeringen er afstemt. Vi ser det som vores vigtigste opgave at afdække de væsentlige investeringsforudsætninger ud fra en juridisk synsvinkel og samtidig være kommerciel sparringspartner ud fra vores markedskendskab.   

I forbindelse med køb og salg af vindmølleprojekter og solcelleanlæg har vi et stort netværk til en række centrale aktører i markedet som løbende sælger og køber projekter.

Vi rådgiver blandt om:

 • Overdragelsesaftaler både i forbindelse med køb og salg af projekter
 • Investerings- og tegningsaftaler
 • Due diligence
 • Finansieringsaftaler
 • Selskabsforhold

TVC Advokatfirma er medlem af Vindmølleforeningen og Vindmølleindustrien. Advokat Thomas Roldskov og advokat Christian Sauer er begge recommended lawyers i Legal 500 inden for energi og TVC Advokatfirma betegnes som et Leading Firm inden for energi.

Referenceliste indenfor de forskellige områder kan efterspørges ved personlig henvendelse til TVC Advokatfirma.