7 dec

Værd at vide om skat for praktikere

Tid 07-12-2017 09:00 - 17:00
Type Uddannelse
Sted Scandic Bygholm i Horsens

Dette kursus er skræddersyet til revisorassistenter og bogholdere, som vil vide lidt mere om muligheder og faldgruber i skattelovgivningen. Udgangspunktet er en praktisk forståelse for skatteretten og en opdatering på udvalgte nye love og styresignaler. Herudover gennemgås de områder, hvor nyere lovgivning eller praksisændringer giver problemer.

Kursusindhold

Vi gennemgår blandt andet:

 • Ny lovgivning
  • Inddrivelsen af borgere og virksomheders gæld til kommunerne.
  • Ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme
  • Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder
  • Ny skattekontrollov
  • Ny skatteindberetningslov
  • Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft samt reduktion af den grønne check til finansiering af afskaffelsen af PSO-afgiften mv.
 • Vigtige styresignaler udsendt i 2017
 • Personskatteloven
  • Forståelse for sammensætning af skatteprocenter
   • Hvordan beskattes de forskellige indkomstarter
   • Hvordan er modregningsadgangen mellem ægtefæller
   • Hvordan kan skatten optimeres
 • Virksomhedsskatteloven
  • Grundlæggende status på de ændrede regler
  • Muligheder for optimering i virksomhedsskatteloven
  • Udlån fra virksomhedsskatteordningen
  • Erhvervsmæssig virksomhed
 • Anvendelse af etablerings- og iværksætterkontoloven
 • Hovedaktionærer
  • Personalegoder
  • Praktisk håndtering af aktionærlån
 • Gaver
  • Gaveafgift
  • Overdragelse af fast ejendom +/- 15 %
  • Anfordringsgældsbreve

Undervisningsmetode

Kursisterne bliver inddraget i undervisningen og får løbende deres spørgsmål besvaret. Der udleveres et omfattende kursusmateriale, som laves i en form, så det efterfølgende er anvendeligt til opslag.

Mål & udbytte

Efter kurset "Værd at vide om skat for praktikere" har du en praktisk forståelse for skatteretten og er blevet opdateret på udvalgte nye love og styresignaler.

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller med 7 timer i direkte og indirekte skatter.

Underviser

Jørgen Frausing er registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma. Han har tidligere været ansat i Foreningen Registrerede Revisorers skatteafdeling, ligesom han i mange år har været en fast samarbejdspartner og underviser hos Fakta Kurser.

Kurset udbydes af Fakta Kurser