18 nov

Tvister om skatter og afgifter

Tid 18-11-2019 09:30 - 16:30
Type Seminar
Sted IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
Pris 4950

Formålet med kurset er gøre kursusdeltagerne bedre i stand til at håndtere tvister med Skatteforvaltningen omkring skatter og afgifter, herunder gennemføre klagesager i både det administrative klagesystem og ved domstolene.

Følgende emner vil bl.a. blive behandlet:

 • Håndtering af henvendelser fra Skatteforvaltningen
  • Skatteforvaltningens organisering
  • Særligt om hvad man er pligtig til at oplyse samt øvrige rettigheder
 • Fristregler på skatte- og afgiftsområdet
 • Gældende administrativ klagestruktur på skatte- og afgiftsområdet
 • Domstolsprøvelse inden for skatte- og afgiftsretten
 • Føre proces – relevante overvejelser:
  • Vurdering af vindermulighederne og fastlæggelse af strategi
  • Føre proces, selvom sagen ikke kan vindes?
  • Hvor skal ”slaget" slås?
  • Bevis i skatte- og afgiftssager
  • Procesøkonomi – omkostningsgodtgørelse
  • Henstand eller betaling af skat/afgift?
  • Afvente afgørelse i tilsvarende sag?
  • Menneskelige hensyn/omkostninger?
  • Særligt om moms, afgifter og told
 • Mulighederne for rettelse, omgørelse og selvangivelsesomvalg – relevant hvis man ikke ønsker at føre sag, eller sagen er tabt
 • Kan man forbedre sine muligheder for efterfølgende adgang til omgørelse, herunder reglerne om skatteforbehold?
 • Forebyggelse af skatte- og afgiftssager, herunder bindende svar

Læs mere og tilmeld dig her