30 okt

Skattekontrolloven – hvad gør revisor, når Skat banker på døren?

Tid 30-10-2019 08:30 - 16:30
Type Seminar
Sted OPUS Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

Skattekontrollen vil de næste år blive øget, derfor er det vigtigt, at rådgiverne kender lovgivningen, og kan rådgive deres kunder optimalt, hvis Skat kommer på besøg.

Deltag i kurset og bliv skarp på:

  • Ny regler i skattekontrolloven – Hvad er det nye, og hvad skal du være særligt opmærksom på?
  • Kend fristerne og så du overholder loven
  • Er der mulighed for henstand med aflevering af selvangivelse – kend de skrappe regler
  • Frister – praktiske konsekvenser, hvis du ikke overholder den.
  • Rådgivere er underlagt forskellige former for tavshedspligt og forskellige former for oplysningspligter, disse vil blive gennemgået
  • Skatteindberetningsloven præcisere hvilke indberetninger arbejdsgiver, pengeinstitut, m.v. skal foretage
  • I begge love præciseres, de sanktioner der er, hvis reglerne ikke følges. Disse regler er meget vigtige rådgiver kender, idet en sag med Skat ofte følges op med, at sagen sendes til ansvarsvurdering.
  • Hvordan skal du håndtere det, hvis der kommer en tvist med dig og kunden på den ene side, og Skat på den anden.
  • Hvilke muligheder er der for at reparerer, hvis Skat laver ændringer.
Kurset udbydes af FSR – danske revisorer.
Pris medlem:
3.336,00 kr. (eks. moms)
Pris ikke medlem:
4.448,00 kr. (eks. moms).