25 nov

Sidste nyt om virksomhedsskatteordningen

Tid 25-11-2016 09:00 - 15:00
Type Uddannelse
Sted Horsens

Få indblik i seneste nyt om virksomhedsskatteordningen. Du får også indsigt i alle “mellemregningerne” forud og undervejs mens ændringerne er blevet gennemført i virksomhedsskatteloven.

Fokus i kurset Sidste nyt om virksomhedsskatteordningen er på at identificere de problemer, der er i den praktiske hverdag i forhold til brug af virksomhedsskatteordningen.

Der er fokus på konstruktive løsninger, der kan anvendes i praksis, så du som rådgiver ikke risikerer at pådrage dig erstatningsansvar, fordi dine klienter beskattes af en dummebøde.

Kurset tæller 6 timer i kategorien direkte og indirekte skatter.

Kursusindhold

 • Lov nr. 992 af 16. september 2014 (L200) – Lov om ændring af virksomheds-skatteloven og kildeskatteloven, indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v. I den forbindelse gennemgår vi bl.a.:
  • Hvem er omfattet af lovindgrebet?
  • Hvad er konsekvenserne af lovindgrebet?
  • Hvilke muligheder har man, hvis man er omfattet af lovindgrebet?
  • Hvad kan man gøre for at undgå de negative følger af lovindgrebet, og hvilke frister er der for disse tiltag?
  • Hvad er status efter de mange afsagte bindende svar?
  • Hvad er status efter Skatterådets afgørelse om, at sikkerhedsstillelser ikke udløser dummebøder?
  • Hvad er status efter skatteministeren seneste lovindgreb?
 • Mulighederne for udlån fra virksomhedsskatteordningen uden, at det udløser beskatning af opsparet overskud. I den forbindelse vil vi bl.a. gennemgå i hvilket omfang, der kan foretages sælgerfinansiering i forbindelse med generationsskifter m.v. uden, at det udløser beskatning af opsparet overskud.
 • En grundbetingelse for at henføre en aktivitet til virksomhedsskatteordningen, samt at forblive i virksomhedsskatteordningen, er, at aktiviteten kvalificeres som erhvervsmæssig virksomhed. SKAT har den seneste tid haft fokus på, om betingelserne for, at en aktivitet kan henføres til virksomhedsskatteordningen, er opfyldte; dette særligt i forhold til udlejning af fast ejendom. På kurset gennemgår vi den nuværende status for, hvornår en aktivitet – herunder særligt udlejning af fast ejendom – kan anses for at være erhvervsmæssig virksomhed, således at den kan henføres til virksomhedsskatteordningen.

NB. Kurset udbydes af Fakta Kurser